Sef secţie: Î/ Comisar  de poliție TRUȚĂ DAN-DUMITRU
Tel. 0249 460014

Posturi comunale arondate

  • Bărăşti : 0249 463574
  • Coloneşti : 0249 463007
  • Făgeţelu : 0249 469509 
  • Leleasca : 0249 469508
  • Poboru : 0249 463820
  • Spineni : 0249 469611
  • Tătuleşti : 0249 467602
  • Topana : 0249 469506