SERVICIUL CABINET
Î/ŞEFUL  SERVICIULUI

Subcomisar de poliţie MUTU ȘTEFAN

Serviciul Cabinet, în conlucrare cu celelalte servicii si formatiuni, organizeaza, coordoneaza si verifica indeplinirea activitatilor ce revin inspectoratului de politie.

1.     organizeaza si realizeaza sistemul de primire, centralizare si prelucrare a datelor si informatiilor referitoare la situatia operativa din zona de competenta si face propuneri privind masurile ce se impun a fi intreprinse;

2.     elaboreaza si tine la zi documentele operative necesare organizarii si desfasurarii activitatii de comanda;

3.     intocmeste planuri cu conceptia misiunilor si modul de interventie al Inspectoratului de Politie, pe variante si ipoteze, pentru executarea unor actiuni de amploare, participand activ la coordonarea acestora;

4.    verifica aplicabilitatea planurilor de actiune si de interventie in situatii deosebite si capacitatea operativa a unitatii si structurilor subordonate;

5.     organizeaza, indruma si controleaza modul de executare a serviciului de zi, serviciului la dispecerat si asigura securitatea sediului inspectoratului de politie;

6.     asigura, prin intermediul mass-media, informarea populatiei cu principalele rezultate ale activitatii politiei;

7.     realizeaza legatura cu misiunile consulare acreditate in zona de competenta si cu cetatenii straini aflati temporar in Romania, in scopul rezolvarii operative a problemelor solicitate de acestia.

 

 

SERVICIUL ORDINE PUBLICA

SEF SERVICIU

Comisar de poliţie  ILINCA CĂTĂLIN

 

Serviciul de Ordine Publica raspunde de executarea atributiilor ce revin politiei cu privire la mentinerea ordine si linistii publice, indrumarea si controlul sistemelor de paza si coordonarea centrelor zonale rurale si a posturilor de politie de pe raza de competenta.

1.     coordoneaza, indruma, sprijina si controleaza activitatile de cunoastere a populatiei, asigurarea ordinii publice si combaterea infractiunilor stradale, precum si respectarea regulilor de convietuire sociala pe teritoriul localitatilor urbane si rurale;

2.     coordoneaza si monitorizeaza activitatile desfasurate in cadrul programului prioritar "Impreuna cu cetatenii, pentru linistea comunitatii rurale";

3.     participa la organizarea si coordonarea masurilor de ordine la adunarile publice, manifestarile cultural-sportive si de alta natura de amploare, vizite ale unor personalitati politice, de stat sau particulare din tara si strainatate, desfasurate pe raza de competenta;

4.    asigura indeplinirea obligatiilor ce revin politiei, in conformitate cu legea pentru organizarea si functionarea pazei bunurilor, colaborand, in acest sens, cu institutiile publice locale;

5.     organizeaza si indruma modul cum trebuie sa se execute paza transportului valorilor si a banilor si stabileste masurile ce trebuie luate de catre organele politiei de ordine publica;

6.     indruma, sprijina si controleaza posturile de politie comunale, in executarea atributiilor ce le revin;

7.     desfasoara, indruma, sprijina si controleaza activitatea privind executarea mandatelor de aducere si arestare, date in competenta;

8.     organizeaza, indruma si controleaza activitatea de instruire, pregatire si folosire a cainilor de serviciu in activitatile specifice de politie.

 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

 Î/SEFUL SERVICIULUI

Comisar şef de poliţie NISTOR TATIANA

 

 

Serviciul Resurse Umane asigura indeplinirea sarcinilor referitoare la selectionarea, cunoasterea, incadrarea, promovarea si pregatirea personalului politiei precum si serviciile pe linie de secretariat.

1.     ia masuri pentru selectionarea, cunoasterea si verificarea personalului din Inspectoratul de Politie, a candidatilor la concursul de admitere in scolile de ofiţeri şi agenţi, precum şi pentru licee;

2.     asigura executarea ordinelor privind repartizarea si folosirea judicioasa a personalului in raport cu sarcinile ce revin politiei;

3.     efectueaza cunoasterea personalului din competenta Sefului inspectoratului de politie;

4.     verifica, intocmeste si supune spre aprobare sau avizare propunerile privind : promovarea si eliberarea din functie, mutarea la cerere a ofiterilor si agentilor de politie, trecerea in rezerva, inaintarea sau amanarea inaintarii in grad, decorarea si premierea personalului, trecerea ofiterilor dintr-o arma, serviciu sau specialitate în alta, trecerea agenţilor in corpul ofiterilor;

5.     tine evidenta nominala a ofiterilor, agentilor si personalului civil, păstreaza dosarele personalului şi carnetele de munca şi întocmeste dosare de pensionare si rezervisti;

6.     elibereaza si tine evidenta legitimatiilor de serviciu ale personalului, precum şi a permiselor de acces în unitate;

7.     elibereaza, la cerere, institutiilor si persoanelor interesate, acte prin care se atesta anumite situatii rezultate din documentele de evidenta;

8.     organizeaza, indruma, sprijina si controleaza desfasurarea procesului instructiv-informativ si de perfectionare a pregatirii personalului politiei.

SERVICIUL RUTIER 

 ȘEFUL SERVICIULUI 
Comisar de poliţie TIŢA ION CRISTIAN  

 

Serviciul Rutier raspunde de executarea atributiilor ce revin politiei cu privire la siguranta circulatiei pe drumurile publice.

1.     organizeaza, desfasoara, indruma si controleaza, activitatea formatiunilor subordonate pe linie de circulatie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin, conlucreaza cu organismele locale de specialitate pentru stabilirea si luarea de masuri care sa asigure cresterea gradului de siguranta rutiera;

2.     organizeaza si executa actiuni in zona de competenta, urmarind respectarea normelor de circulatie de catre participantii la trafic si prevenirea accidentelor de circulatie;

3.     organizeaza si coordoneaza masurile pe linie de circulatie in cadrul unor manifestari publice, culturale, sportive si de alta natura, in scopul desfasurarii fluente si in siguranta a traficului de vehicule si pietoni;

4.     desfasoara activitati pentru identificarea autovehiculelor furate si a autorilor care au savarsit infractiuni la normele legale privind circulatia pe drumurile publice, care dupa comiterea unor accidente au parasit locul faptei;

5.     verifică conducătorii auto la cunoaşterea regulilor de circulaţie în condiţiile stabilite de regulament;

6.     realizeaza masuri de informare si educatie rutiera a participantilor la trafic prin folosirea presei, radioului, a filmelor cu tematica, a tipariturilor si a altor mijloace

e-mail: oug41.2016.sr@ot.politiaromana.ro

   Program Serviciul Rutier Olt - situat in municipiul Slatina, bld-ul Alexandru Ioan Cuza, nr.7-9, Jud.Olt

                                   Luni- Joi :  0900-1200     1400-1600

                                   Vineri:     0900-1300  

                                  Sâmbătă, duminică și sărbători legale: 1000-1200

        Testarea conducătorilor auto pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, se va desfășura de doua ori pe săptămână în zilele de MARȚI și JOI începând cu ora 0900, cu excepția zilelor libere sau sărbătorilor legale, în municipiul  Slatina, strada Drăgănești, nr. 25, jud.Olt (sediul fostului Colegiu Tehnic "Ion Mincu").

 

 

SERVICIUL PENTRU ACȚIUNI SPECIALE

Î/ȘEF SERVICIU 

Comisar şef de poliţie  UNGUREANU DUMITRU DANIEL

Actioneaza sub comanda Adjunctului Sefului Inspectorului pentru executarea de activitati politienesti, astfel:

1.     supravegheri si descinderi impreuna cu ofiterii din cadrul serviciilor pentru combaterea crimei organizate, politie criminala, cu respectarea prevederilor procedurale legale;

2.     supravegheri si descinderi pentru prinderea urmaritilor local sau general periculosi;

3.     aplanarea unor conflicte izbucnite in localuri publice, piete, mijloace de transport in comun sau alte locuri aglomerate;

4.     prinderea evadatilor ori a dezertorilor inarmati periculosi;

5.     eliberari de ostatici;

6.     luarea primelor masuri pentru localizarea si izolarea pachetelor suspecte a contine materiale explozive;

7.     actiuni politienesti de amploare in targuri, complexe en-gross ori cartiere rau famate;

8.     executare de supravegheri si pande pentru prinderea autorilor unor infractiuni in serie;

9.     executari silite cu organele judecatoresti;

10.    executarea unor mandate de executare a pedepselor privative de libertate;

intarirea dispozitivului de ordine pe raza municipiilor resedinta de judet sau acoperirea unui post temporar, pe o perioada determinata.

 

SERVICIUL  DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

 Î/ȘEF SERVICIU

Comisar șef de poliție DAN NICU

Este serviciul specializat care actioneaza in conformitate cu legea, prin mijloace specifice de munca pentru combaterea criminalitatii in domeniul economic.

1.     Sub conducerea, controlul şi din dispoziţia procurorului efectuează acte de cercetare penală şi propune soluţii în conformitate cu prevederile legii în dosarele penale circumscrise criminalităţii economico-financiare ce au ca obiect săvârşirea de ilegalităţi la regimul juridic al societăţilor comerciale, companiilor naţionale, Registrul Comerţului, la regimul bancar şi al CEC-ului, valorilor mobiliare şi bursele de valori, regimul vamal, concurenţa neloială, regimul valutar, drepturile de autor şi conexe, drepturile de proprietate intelectuală, jocurile de noroc, autorizarea şi calitatea construcţiilor, protecţia mediului, achiziţiilor publice, transporturilor feroviare, aeriene şi navale, precum şi orice alte fraude prevăzute în legi speciale;

2.     Realizează, în aceleaşi condiţii, actele de urmărire penală stabilite de procuror prin rezoluţiile de delegare date în dosarele al căror obiect îl constituie faptele penale din competenţa exclusivă a acestuia (faptele de corupţie, cele asimilate infracţiunilor de corupţie şi cele în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de spălarea banilor sau cele prevăzute de Legea nr. 39/2002, etc.);

3.     Efectuează verificări cu privire la cereri, sesizări ori reclamaţii ce se referă la problematica încălcărilor de lege în domeniul economico-financiar sau bancar, care în forma sesizată nu întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni şi fac propuneri asupra soluţiilor;

4.     In conformitate cu prevederile legale în vigoare, verifică datele şi informaţiile obţinute, a celor primite de la alte structuri informative cu care cooperează sau colaborează pentru prevenirea şi combaterea fraudelor economice, în funcţie de rezultatul verificărilor dispunând asupra măsurilor legale ce se impun;

5.     asigură informarea opiniei publice, prin mass-media, cu privire la cazurile semnificative identificate şi cercetate, insistând pe necesitatea combaterii nocivităţii unor astfel de fapte şi atragerea populaţiei la combaterea criminalităţii economico-financiare, cu respectarea legislaţiei în domeniu

 

FINANCIAR

 CONTABIL ȘEF 
Comisar de poliţie PEAGU ELEODOR-ION

 

Atributii:

– Financiar este structura condusă de un contabil şef, aflată în subordinea nemijlocită a ordonatorului de credite, contabilul şef fiind investit cu autoritate decizională asupra personalului care desfăşoară activităţi specifice financiar - contabile. Această structură îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. fundamentează şi elaborează proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, gestionează bugetul aprobat de venituri şi cheltuieli al ordonatorului terţiar de credite, atât pentru activităţi finanţate integral din bugetul de stat, cât şi pentru activităţi organizate să funcţioneze pe principiul finanțării din alte surse;
 2.  asigură execuţia indicatorilor bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;
 3. îndeplineşte atribuţiile stabilite privind organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii, înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operațiunilor legate de intrările şi ieşirile de bunuri în/din patrimoniul unităţii, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice aprobate;
 4.  întocmeşte la termen situaţiile financiare privind execuţia bugetului, precum şi orice alte informări cu privire la bugetul administrat, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice aprobate;
 5.  asigură respectarea prevederilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi efectuează plata cheltuielilor;
 6. exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor care afectează fondurile instituţiei şi patrimoniul încredinţat;
 7.  efectuează calculul și plata drepturilor de natură salarială acordate polițiștilor și personalului civil, precum și alte drepturi cuvenite acestora, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate spre finanţare şi alte operaţiuni ce rezultă din aceasta, respectiv încasările şi plăţile în numerar, emiterea documentelor de încasări şi plăţi prin trezorerie şi bănci, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice aprobate;
 8.  asigură îndeplinirea activităților privind calculul și plata obligaţiilor fiscale ale instituţiei faţă de bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și raportarea conform prevederilor legale, potrivit competenţelor;
 9. execută periodic controale şi activităţi de informare privind asigurarea distribuirii legale a mijloacelor financiare şi a drepturilor băneşti ale personalului;
 10. propune măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului unităţii şi pentru recuperarea pagubelor produse, conform ariei de competenţă;
 11.  întocmeşte graficul circulaţiei şi păstrării documentelor justificative, care stau la baza înregistrărilor contabile;
 12. asigură cadrul organizatoric privind inventarierea anuală sau ori de câte ori este nevoie a elementelor de activ şi pasiv ale unităţii şi înregistrează în contabilitate rezultatele acesteia, potrivit normelor legale;
 13. analizează, din punct de vedere financiar, eficienţa utilizării mijloacelor materiale şi financiare puse la dispoziţia unităţii, concomitent cu luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune;
 14.  păstrează şi arhivează documentele justificative privitoare la activitatea proprie, registrele şi situaţiile financiare lunare şi trimestriale.

            (2)Atribuţiile structurii Financiar se exercită pe domenii de activitate, prin intermediul compartimentelor din structura organizatorică.

 

- Compartimentul Evidenta informatizata a contabilitatii materiale si financiare, decontari si casierie  îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. asigură evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor şi proceselor economice ale unităţii conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare şi a Planului de conturi pentru instituţiile publice, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice aprobate;
 2. înregistrează toate operaţiunile economico-financiare reprezentând încasări şi plăţi prin conturile de trezorerie şi bancă, precum şi prin casieria unităţii, modificări patrimoniale şi extrabilanțiere ale unităţii, amortizarea activelor fixe, datorii şi creanţe ale unităţii faţă de alte persoane fizice sau juridice, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, casa de sănătate, personalul unităţii, cheltuieli efective, venituri ale bugetului de stat, utilizând programele informatice aprobate pentru prelucrarea automată a datelor;
 3. înregistrează toate mişcările de bunuri materiale, respectiv materiale, obiecte de inventar, active fixe, pe baza documentelor justificative aprobate, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice;
 4. stabileşte stocurile şi soldurile la sfârşitul fiecărei luni;
 5. calculează şi înregistrează amortizarea mijloacelor fixe corporale şi necorporale;
 6. calculează şi transmite costul mediu ponderat;
 7. ia măsuri pentru punerea de acord a evidenţei contabile cu evidenţa tehnic-operativă a gestiunilor unităţii;
 8. verifică exactitatea soldurilor din balanţele analitice cu cele din contabilitatea sintetică.

 

- Compartimentul Calcul și evidenta informatizata a drepturilor de personal îndeplineşte  următoarele atribuţii:

 1. fundamentează şi elaborează proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, gestionează bugetul aprobat de venituri şi cheltuieli al ordonatorului terţiar de credite, atât pentru activităţi finanţate integral din bugetul de stat, cât şi pentru activităţi organizate să funcţioneze pe principiul finanțării din alte surse;
 2. întocmeşte lunar, trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie, raportările financiare privind execuţia bugetului, monitorizarea cheltuielilor de personal, execuţia cheltuielilor de personal precum şi alte situaţii solicitate de structurile de specialitate de la eşaloanele superioare, situaţii care au la bază date din evidenţa contabilă organizată pentru activitatea proprie a unităţii, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice aprobate;
 3. realizează activităţi privind calculul și plata drepturilor de natură salarială acordate polițiștilor și personalului civil, precum și alte drepturi cuvenite acestora, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate spre finanţare şi alte operaţiuni ce rezultă din aceasta, respectiv încasările şi plăţile în numerar, emiterea documentelor de încasări şi plăţi în numerar în lei şi în valută, prin trezorerie şi bănci, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice aprobate;

 

  

SERVICIUL  LOGISTIC

 ȘEF SERVICIU 

Desemnat Comisar șef de poliţie MÎȘ IULIAN

 

Serviciul Logistic asigura din punct de vedere tehnic si material Inspectoratul de Politie al Judetului Olt , Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor şi Biroul judeţean pentru Străini.

1.     planifica, coordoneaza si desfasoara activitatea de asigurare tehnico-materiala, economica si medicala a inspectoratului;

2.     asigura folosirea, intretinerea, conservarea si depozitarea materialelor si mijloacelor din dotare, uz curent si stoc mobilizare, tine evidenta si asigura inventarierea bunurilor;

3.     intocmeste propuneri pentru planul de asigurare tehnico-materiala;

4.     asigura dotarea cu materialele necesare pazei contra incendiilor si urmareste respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

5.     asigura mentinerea unei starii administrativ-gospodaresti si a ordinii interioare corespunzatoare in imobilele si anexele I.P.J. Olt.

 

SERVICIUL DE INVESTIGAȚII CRIMINALE

ȘEF SERVICIU

Comisar șef de poliţie MLADIN ADRIAN

 

Desfasoara activitatii proprii de cercetare in vederea identificarii, prinderii si probarii vinovatiei autorilor anumitor categorii de infractiuni; precum si activitati informative in locurile si mediile infractionale si verifica persoanele cu antecedente penale sau persoanele despre care exista date si informatii ca au comis infractiuni;

1.      organizeaza si desfasoara activitati pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor contra vietii, integritatii corporale, sanatatii, libertatii si demnitatii persoanelor; contra avutului public si privat;

2.      urmareste si analizeaza evolutia fenomenului infractional de natura judiciara din judet, asigurand coordonarea activitatilor specifice de prevenire si identificare cu operativitate a autorilor de infractiuni;

3.     indruma, sprijina si controleaza activitatea desfasurata de celelalte birouri judiciare de la municipii si politii orasenesti;

4.     organizeaza si desfasoara activitatea de culegere a informatiilor si de supraveghere conform prevederilor si procedurilor legale a mediilor si persoanelor predispuse la savarsirea de infractiuni;

5.     desfasoara, indruma, sprijina si controleaza activitatile de prevenire a delincventei juvenile, a infractiunilor de prostitutie, proxenetism, relatii sexuale intre persoane de acelasi sex, precum si a altor fapte penale privitoare la viata sexuala, falsuri de moneda autohtona si straina a falsurilor de vize si pasapoarte si altele.

SERVICIUL CAZIER JUDICIAR, STATISTICA ȘI EVIDENȚE OPERATIVE 

ŞEF SERVICIU

Comisar şef de poliţie MURARU TABACU DIANA-SIMINA

Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative are urmatoarele atributii principale:

1.     aspunde de organizarea cazierului judiciar pentru tinerea evidentei persoanelor condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri prevazute de legea penala, functionarea evidentelor si arhivei operative ale politiei, a camerelor de corpuri delicte si intocmirea situatiilor statistice;

2.     organizeaza si tine evidenta persoanelor care au fost condamnate sau impotriva carora s-au luat alte masuri prevazute de legea penala; elibereaza certificate de cazier, copii si extrase de pe acestea, potrivit Legii 290/2004;

3.     organizeaza si tine evidenta nominala dactiloscopica, decadactilara a persoanelor impotriva carora s-au luat masuri prevazute de legea penala ori au fost sanctionate cu inchisoare contraventionala;

4.    organizeaza si tine evidenta persoanelor nascute pe raza judetului, puse in urmarire generala;

5.    desfasoara activitatea de inregistrare, prelucrare, centralizare si prezentare a datelor statistice privind activitatea operativa desfasurata de inspectoratul de politie pentru prevenirea si combaterea fenomenului infractional si a altor fapte antisociale, precum si a datelor referitoare la alte activitati;

6.     organizeaza pastrarea si functionarea arhivei operative a organelor de politie.

 

SERVICIUL  COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ

ȘEF  SERVICIU
Comisar şef de poliţie UDMA VALERIU-ŞTEFAN

 

 

Organizeaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate de comunicatii si informatica in cadrul tuturor subunitatilor de politie judetene;

1.      sprijina calificat si permanent activitatea structurilor de comunicatii si informatica din subunitatile de politie judetene, si se preocupa de pregatirea tehnica de specialitate a personalului acestora, ca si a celui propriu;

2.     colaboreaza cu subunitatile de Telecomunicatii Speciale pentru asigurarea legaturilor fir si radio, stabile si de calitate, in retelele gestionate de acesta;

3.     organizeaza, coordoneaza, controleaza si urmareste realizarea prevederilor Proiectului director de informatizare a Ministerului de Interne;

4.     stabileste, gestioneaza si controleaza drepturile de acces la informatiile din bazele de date aflate in competenta si masurile de asigurare a confidentialitatii prelucrarilor de date si, la ordin, controleaza aceste aspecte in toate subunitatile de politie.

 

SERVICIUL  CRIMINALISTIC 
ȘEF SERVICIU
Comisar şef de poliţie URECHE DORIN-ADRIAN

 

Serviciul Criminalistic raspunde de executarea atributiilor ce revin politiei in domeniul cercetarilor la fata locului, executarii constatarilor tehnico stiintifice si expertizelor necesare identificarii criminalistice.

Serviciul Criminalistic are urmatoarele atributii principale:

1.     îndruma, sprijina si controleaza activitatea criminalistica desfasurata de organele si posturile de politie din zona de competenta;

2.    efectueaza constatari tehnico-stiintifice si expertize criminalistice, chimice, fizice, biologice, dactiloscopice. In scopul identificarii si probarii vinovatiei faptuitorilor;

3.     efectueaza cercetarea la fata locului in cazul infractiunilor stabilite prin ordin;

4.     organizeaza si exploateaza cartotecile de identificare criminalistica, monodactilare si mod de operare;

5.     organizeaza si actualizeaza colectii criminalistice, care sa faciliteze activitatea de identificare operativa a infractorilor;

6.   asigura intretinerea, functionarea permanenta si exploatarea eficienta a aparaturii si mijloacelor tehnico-criminalistice din dotare.

 

BIROUL ARME, EXPLOZIVI ȘI SUBSTANȚE  PERICULOASE 
 ȘEF SERVICIU

Comisar şef de poliţie AVRAM EMILIAN

 

Biroul arme, explozivi, substanţe periculoase, are atribuţii în domeniul asigurării respectării regimului armelor, muniţiilor, materialelor explozive şi substanţelor periculoase.

Biroul are ca principale atribuţii:

 • identificarea şi cercetarea deţinătorilor ilegali de armament, muniţie, explozivi şi substanţe periculoase;
 • verificarea şi controlul deţinătorilor legali de arme, muniţii, explozivi şi substanţe periculoase (persoane fizice şi juridice);
 • elibereaza autorizatii în vederea obţinerii de armament, muniţie şi substanţe periculoase, precum şi pentru deţinerea şi comercializarea acestora;
 • desfasoara activităţi de vizare anuală a deţinătorilor legali de arme, muniţii, explozivi şi substanţe periculoase.
 • e-mail: arme@ot.politiaromana.ro

oug41.2016.arme@ot.politiromana.ro

 

 BIROUL JURIDIC

  ȘEF BIROU

Comisar șef  de poliţie SÎRBU IONEL - CRISTIAN

 

Biroul Juridic este structura de specialitate care asigură consultanţa, asistenţa şi reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

 • întocmeşte împreună cu compartimentele de specialitate şi prezintă conducerii inspectoratului propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora;
 • organizează, împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor şi altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire a încălcărilor normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate  în activitatea  unităţilor, instituţiei sau structurii;
 • urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea inspectoratului şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice;
 • întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern (dispoziţii, ordine, regulamente, instrucţiuni) asupra cărora a fost consultat inspectoratul, întocmeşte avize motivate, la solicitarea conducerii inspectoratului, cu privire la diferite categorii de lucrări  cu caracter juridic, care privesc activitatea instituţiei;
 • întocmeşte şi ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului precum şi a actelor normative cu caracter intern şi documentelor de colaborare/cooperare care interesează activitatea Poliţiei Române, în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducere, de direcţiile (similar) de specialitate şi de personalul acestora;
 • pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii inspectoratului, acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea unităţii;
 • avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, metodologii, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de conducerea inspectoratului şi supuse avizului de legalitate, potrivit competenţei, precum şi orice acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;
 • reprezintă şi apără interesele inspectoratului în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în acest scop, elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii inspectoratului renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora;
 • ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale inspectoratului, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină constituite la nivelul inspectoratului;
 • participă în comisiile de achiziţii, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate în acest sens;
 • avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a inspectoratului ori în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin acesta sau în cazul în care acesta a negociat ori a elaborat proiectul actului;
 • avizează şi participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, derulate de inspectorat ori în legătură cu domeniul de activitate al Poliţiei Române;
 • formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale  interne  sau internaţionale adresate inspectoratului şi repartizate de conducere spre soluţionare;
 • desfăşoară activităţi având ca scop determinarea corelării acţiunilor desfăşurate şi dispoziţiile conducerii inspectoratului cu legislaţia comunitară în materie;
 • participă la instruirea personalului din inspectorat, în problematica la care se referă actele juridice internaţionale, în probleme de drept umanitar şi drepturile omului, precum şi în probleme de cunoaştere şi aplicare unitară a legislaţiei, în raport de specificul unităţii;
 • sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul instituţiei  din care face parte ori al unităţilor subordonate acesteia;
 • primeşte şi înregistrează corespondenţa primită potrivit ordinelor rezolutive;
 • asigură arhivarea, îndosarierea şi păstrarea lucrărilor compartimentului;
 • organizează şi ţine evidenţa ordinelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate care interesează activitatea compartimentului;
 • întocmeşte documentele de planificare şi de evidenţă a personalului compartimentului cu privire la prezenţa la serviciu, concedii, libere, învoiri etc.;
 • ţine evidenţa modului cum sunt respectate ordinele şi dispoziţiile rezolutive ale conducerii inspectoratului, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Ministerului Administraţiei şi Internelor cu privire la lucrările şi documentele ce angajează compartimentul.

 

CONTROL  INTERN 

ŞEF BIROU 

Comisar şef de poliţie POPESCU MARIAN

 

Biroul Control Intern este structura specializată în:

 • organizarea şi executarea controalelor de fond sau tematice;
 • verificarea petiţiilor;
 • cercetarea prealabilă a abaterilor de la normele deontologice şi a actelor de indisciplină comise de poliţiştii şi personalul contractual din structurile Inspectoratului;
 • cercetarea faptelor cu caracter penal comise de poliţiştii care nu au calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare şi efectuarea actelor/activităţilor delegate de procurori în dosarele aflate în anchetă proprie;

 

ANALIZA  ȘI PREVENIREA  CRIMINALITĂȚII
 

Principalele atribuții ale Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității:

 • realizează studii criminologice și polițienești, pe baza cărora sunt inițiate programe și activități de prevenire a criminalității la nivelul inspectoratului; 
 • dezvoltă strategii cadru la nivel local de colaborare a poliției cu comunitatea, pe linia prevenirii criminalității, pe care le pune în aplicare cu sprijinul subunităților de poliție; 
 • întocmește și derulează proiecte de prevenire pe diferite genuri de infracțiuni; 
 • colaborează cu autoritațile locale, unitățile de învățământ, organizațiile neguvernamentale și instituțiile locale în vederea elaborării unor programe de prevenire a criminalității pe plan local; 
 • stabilește cadrul general de parteneriat cu comunitatea, elaborează și încheie protocoale de colaborare; 
 • participă la realizarea și editarea de pliante, broșuri, care conțin recomandări privind măsurile de autoprotecție împotriva criminalității; 
 • colaborează cu mass-media pentru realizarea de campanii preventive, emisiuni radio-tv și articole care au drept scop prevenirea criminalității; 
 • -organizează și desfășoară sondaje de opinie pe teme de interes local. 

 

STRUCTURA DE SECURITATE

Subinspector de poliţie  CINCĂ GHEORGHITA LILIANA

Atributii:

 • protejarea informațiilor clasificate împotriva acțiunilor de spionaj, compromitere sau acces neautorizat, alterării sau modificării conținutului acestora precum și împotriva sabotajelor sau distrugerilor neautorizate ; 
 • realizarea securității sistemelor informatice  și de transmitere a informațiilor clasificate;
 • prevenirea accesului neautorizat la informații clasificate;
 • identificarea împrejurarilor sau persoanelor care prin acțiunile lor pot pune în pericol securitatea informațiilor clasificate;
 • garantarea faptului că informațiile clasificate sunt distribuite exclusiv  persoanelor îndreptățite, potrivit legii să le cunoască;
 • asigurarea protecției fizice a informațiilor precum și a personalului necesar protecției informațiilor clasificate;
 • coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia, la nivelul   inspectoratului.

 

 

PSIHOLOG

Comisar șef de poliţie OLARU LENUŢA

 

Compartimentul  Psihologie din cadrul IPJ Olt asigură prin intermediul psihologului de unitate:

 • evaluarea psihologică periodică a personalului;
 • asistență psihologică primară și profilactică;
 • diagnoza organizațională;
 • suportul psihologic al misiunilor operative cu grad ridicat de risc, etc.

        

    Psihologii de unitate sunt atestați de Colegiul Psihologilor din România, având competențe în specialitatea  “Psihologie militară – securitate națională” dar și alte competențe în specialități  precum “Psihologie clinică” și “Psihologia muncii”. Conform OMAI nr. 23/2015, beneficiază de asistență psihologică gratuită, prin rețeaua proprie a MAI, personalul MAI aflat în activitate, personalul MAI pensionat, soțul, soția, copiii și părinții aflați în întreținerea legală a persoanelor menționate anterior.

 

BIROUL SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ

Inspector de poliție LAZĂR GABRIELA

   Coordonează activitațile specifice desfășurate de structurile Poliției Române, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice, precum și pentru prevenirea delicvenței juvenile în unitațile de învățământ preuniversitar din România.

    Coordonează activitățile specifice desfășurate de structurile Poliției Române, pentru creșterea gradului de siguranță a studenților și cadrelor didactice, precum și pentru prevenirea criminalității, în incinta și zona adiacentă a centrelor, campusurilor universitare și  căminelor studențești din România.

   Coordonează cu celelalte structuri din cadrul M.A.I., alte autorități și instituții publice, precum și cu asociații și organizații neguvernamentale, formele asociative ale părinților, elevilor și studenților, pentru crearea unui climat optim de siguranță publică, necesar desfășurării procesului de învățământ.

 

 

BIROUL PENTRU PROTECȚIA  ANIMALELOR

Î/ȘEFUL BIROULUI

Inspector principal de poliție MIU ALIN MARIAN

 

Biroul pentru Protecția Animalelor este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Olt, cu competență teritorială generală în domeniul coordonării activităților privind prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională penală care au ca obiect animalele aflate într-o situație de pericol.

În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Biroul pentru Protecția Animalelor cooperează cu instituțiile statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.

Are următoarele atribuţii:

 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • urmărește punerea în aplicare a măsurilor specifice dispuse pentru buna ocrotire a animalelor, în cazul unor deținători sancționți contravențional sau avertizați pe această linie;
 • întocmeşte procese verbale de constatare în cazul unor fapte sesizate direct, care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii sau se autosesizează în legătură cu aceste fapte, pentru efectuarea de cercetări;
 • identifică şi ia măsurile legale împotriva centrelor ilegale de dresaj inuman, adăposturilor, precum şi a proprietarilor acestor animale;
 • intervine la sesizările cetăţenilor cu privire la tulburarea ori agresarea lor sau proprietăţii acestora, de către animale care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală;
 • verifică şi iau măsurile legale în cazul deţinătorilor, persoane fizice şi juridice, de animale sălbatice, care încalcă normele legale în materie;
 • colaborează cu alte instituții, pentru adăpostirea animalelor abandonate sau aflate în pericol pe raza Judetului Vâlcea;
 • ia măsurile legale ce se impun în cazul dispunerii de către instanțele de judecată a măsurii confiscării animalelor și adăpostirii lor în centre de protecție;
 • desfăşoară campanii de informare a legislaţiei în domeniu, precum şi de sensibilizare a opiniei publice, derulând programe specifice domeniului protecţiei animalelor, inclusiv în cooperare cu alte instituţii de profil;
 • intervine, cu forțe proprii sau în colaborare cu autorități, organizații neguvernamentale/asociații de profil sau alte instituții publice, pentru salvarea vieții animalelor aflate în pericol, maltratate sau asupra cărora au fost aplicate rele tratamente.

 

SERVICIUL  PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Î/ȘEFUL SERVICIULUI

Comisar șef de poliție CORMAN ION GABRIEL

 

 • Serviciul Pregătire Profesională este structura de specialitate organizată la nivelul  I.P.J. Olt, care asigură managementul activităților de formare profesională inițială și continuă a polițiștilor din cadrul instituției.
 • Principalele atribuții sunt:
 •    Perfecționarea pregătirii profesionale a polițiștilor, pe post și prin programe de formare profesională continuă;
 •    Formarea profesională inițială în instituțiile de învățământ, care pregătesc personal în beneficiul Poliției Române;
 •    Coordonează, monitorizează și evaluează pregătirea în domeniul intervenției polițienești pe patru componente esențiale: pregătirea tactică, pregătirea în domeniul educației fizice și autoapărării, pregătirea în domeniul tragerii cu armamentul din dotare și pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu;
 •       Obiectivul principal al serviciului îl reprezintă formarea unor polițiști competenți la standarde de performanță europene, în scopul îndeplinirii dezideratelor instituționale.