PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În contextul aderarii României la U.E., problematica protectiei datelor cu caracter personal a capatat o amploare si importanta deosebite, tendinte relevate de
consolidarea cadrului normativ , dar si de crearea unei institutii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)
   Detalii...