Pentru acreditarea ca jurnalişti la Inspectoratul de Poliţie al Judetului OLT, vă rugăm să vă adresaţi Serviciului Management Organizatoric si Comunicare Publica, comisar sef de poliţie RADU CLAUDIA, de luni până vineri, între orele 08-16.

Adresa : Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.19
Telefon : 0249 406 500 int. 20108
Fax : 0249 432 153
Mobil: 0745 603 569
E-mail:
radu_claudia@ot.politiaromana.ro

Documente necesare

  • Cerere de acreditare
  • Copie dupa legitimatia de presa

Acreditarea este valabilă 1 an, şi se poate reînnoi la începutul fiecărui an, în perioada comunicată de Inspectoratul de Poliţie  al Judetului OLT.

MODEL DE CERERE DE ACREDITARE

Redacţia __________________
Adresa:___________________
Nr ____________din________

CERERE DE ACREDITARE

Vă rugăm să aprobaţi acreditarea pe lângă Inspectoratul  de Poliţie al Judetului OLT.

Numele şi prenumele _________________________________
Născut la date de _________, în localitatea ________________, judeţul____________, posesor al BI sau CI seria____ nr._______, domiciliat în ______________________________________

Nr. de telefon - din redacţie:______________fax :______________________ mobil :______________ adresa e-mail:_____________________ Nr. legitimaţiei de presă ___________  emisă de ______________
cu perioada de valabilitate ____________________ .