DOCUMENTE NECESARE INFIINTARII SOCIETATILOR
SPECIALIZATE DE PAZA


Societăţile specializate de pază şi protecţie, denumite în continuare
societăţi, se înfiinţează în condiţiile legii şi funcţionează cu avizul prealabil
al Serviciului Român de Informaţii, în baza licenţei eliberate de
Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Detalii...