Sef secţie: Î/ Comisar  șef de poliție DINCĂ NICOLAE
Tel. 0249 468302

Posturi comunale arondate

  • Cungrea : 0249 468606
  • Dobroteasa : 0249 469016
  • Sîmbureşti : 0249 469015
  • Vitomireşti : 0249 469302
  • Vultureşti :0249 469014
  • Verguleasa : 0249 468302