R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN OLT

Operator de date cu caracter personal

POSTAT/AFIŞAT 21.07.20201 ora 10.00

 

NESECRET

Slatina

Nr. 125986

din 21.07.2021

Exemplar unic

 

 

 

APROB,

POSTAREA PE INTRAPOL ŞI PE PAGINA DE INTERNET

Î./ ŞEFUL INSPECTORATULUI

 

                      

 

 

 

 

        

TABEL

CU REZULTATELE LA EVALUAREA PSIHOLOGICĂ, DIN DATA DE 10.07-11.07.2021,

a candidaţilor înscrişi pentru

              ACADEMIA DE POLIȚIE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” BUCUREȘTI

 

 

 

Nr. crt.

Cod unic de identificare

Aviz Psihologic

1

OT-DRP-MAI-148103

INAPT

2

OT-POL-IFR-148104

APT

3

OT-POL-IFR-148105

APT

4

OT-POL-LC-148106

APT

5

OT-POL-LC-148107

INAPT

6

OT-POL-LC-148108

Deţine aviz valabil

7

OT-DRP-MAI-148109

APT

8

OT-DRP-MAI-148110

APT

9

OT-POL-LC-148111

Deţine aviz valabil

10

OT-POL-IFR-148112

APT

11

OT-POL-RR-148113

Neprezentat

12

OT-POL-IFR-148114

APT

13

OT-DRP-MAI-148115

Deţine aviz valabil

14

OT-POL-LC-148116

APT

15

OT-POL-LC-148117

Deţine aviz valabil

16

OT-POL-RR-148118

APT

17

OT-POL-IFR-148119

APT

18

OT-POL-LC-148120

Deţine aviz valabil

19

OT-POL-LC-148121

APT

20

OT-POL-LC-148122

Deţine aviz valabil

21

OT-POL-IFR-148123

APT

22

OT-POL-IFR-148124

APT

23

OT-POL-LC-148125

APT

24

OT-POL-LC-148126

INAPT

25

OT-POL-LC-148127

APT

26

OT-POL-LC-148128

APT

27

OT-POL-LC-148129

APT

28

OT-POL-LC-148130

APT

29

OT-POL-LC-148131

Deţine aviz valabil

30

OT-POL-LC-148132

APT

31

OT-POL-RR-148133

APT

32

OT-POL-LC-148134

INAPT

33

OT-DRP-MAI-148135

APT

34

OT-POL-LC-148136

APT

35

OT-POL-LC-148137

Deţine aviz valabil

36

OT-POL-LC-148138

APT

37

OT-POL-LC-148139

APT

38

OT-POL-LC-148140

APT

39

OT-POL-LC-148141

Deţine aviz valabil

40

OT-POL-LC-148142

APT

41

OT-POL-LC-148143

APT

42

OT-POL-LC-148144

APT

43

OT-POL-LC-148145

APT

44

OT-POL-RR-148146

APT

45

OT-POL-LC-148147

APT

46

OT-POL-LC-148148

APT

47

OT-POL-LC-148149

INAPT

48

OT-DRP-MAI-148150

APT

49

OT-POL-LC-148151

APT

50

OT-POL-LC-148152

INAPT

51

OT-DRP-MAI-148153

APT

52

OT-DRP-MAI-148154

Deţine aviz valabil

53

OT-DRP-MAI-148155

APT

54

OT-POL-LC-148156

INAPT

55

OT-POL-LC-148157

APT

56

OT-POL-RR-148158

APT

57

OT-POL-LC-148159

APT

58

OT-POL-LC-148160

INAPT

59

OT-POL-IFR-148161

APT

60

OT-POL-LC-148162

APT

61

OT-POL-LC-148163

APT

62

OT-POL-LC-148164

INAPT

63

OT-POL-LC-148165

APT

64

OT-POL-LC-148166

Deţine aviz valabil

65

OT-POL-LC-148167

APT

66

OT-POL-LC-148168

APT

67

OT-POL-LC-148169

APT

68

OT-POL-LC-148170

APT

69

OT-POL-LC-148171

INAPT

70

OT-POL-LC-148172

Deţine aviz valabil

71

OT-POL-LC-148173

APT

72

OT-POL-LC-148174

Deţine aviz valabil

73

OT-POL-LC-148175

Deţine aviz valabil

74

OT-POL-LC-148176

Deţine aviz valabil

75

OT-POL-LC-148177

APT

76

OT-POL-IFR-148178

APT

77

OT-POL-LC-148179

Deţine aviz valabil

78

OT-DRP-MAI-148180

APT

79

OT-POL-LC-148181

APT

80

OT-POL-LC-148182

APT

81

OT-POL-LC-148183

APT

82

OT-POL-IFR-148184

APT

83

OT-POL-LC-148185

APT

84

OT-POL-LC-148186

APT

85

OT-POL-LC-148187

APT

86

OT-POL-LC-148188

APT

87

OT-DRP-MAI-148189

APT

88

OT-POL-LC-148190

APT

89

OT-POL-LC-148191

APT

90

OT-POL-LC-148192

Neprezentat

91

OT-DRP-MAI-148193

APT

92

OT-POL-LC-148194

APT

93

OT-POL-LC-148195

APT

94

OT-POL-LC-148196

APT

95

OT-POL-LC-148197

APT

96

OT-POL-LC-148198

APT

97

OT-POL-RR-148199

APT

98

OT-POL-LC-148200

APT

99

OT-POL-LC-148201

APT

100

OT-POL-LC-148202

APT

101

OT-POL-LC-148203

Deţine aviz valabil

102

OT-POL-LC-148204

Deţine aviz valabil

103

OT-POL-LC-148205

Deţine aviz valabil

104

OT-POL-LC-148206

APT

105

OT-POL-LC-148207

Deţine aviz valabil

106

OT-POL-LC-148208

APT

107

OT-POL-LC-148209

INAPT

108

OT-POL-LC-148210

APT

109

OT-POL-LC-148211

APT

110

OT-POL-LC-148212

APT

111

OT-POL-LC-148213

APT

112

OT-POL-LC-148214

APT

113

OT-POL-LC-148215

APT

114

OT-DRP-MAI-148216

APT

115

OT-POL-LC-148217

APT

116

OT-POL-LC-148218

APT

117

OT-POL-LC-148219

APT

118

OT-DRP-MAI-148220

APT

119

OT-POL-LC-148221

APT

120

OT-POL-LC-148222

INAPT

121

OT-POL-LC-148223

Neprezentat

122

OT-POL-LC-148224

APT

123

OT-POL-LC-148225

Neprezentat

124

OT-POL-LC-148226

APT

125

OT-POL-LC-148227

APT

126

OT-POL-IFR-148228

APT

127

OT-POL-LC-148229

Deţine aviz valabil

128

OT-POL-LC-148230

Deţine aviz valabil

129

OT-DRP-MAI-148231

Deţine aviz valabil

130

OT-DRP-MAI-148232

APT

131

OT-POL-LC-148233

APT

132

OT-POL-LC-148234

Neprezentat

133

OT-POL-LC-148235

Neprezentat

 

 

 

NOTĂ : Eventualele contestaţii cu privire la avizul de inaptitudine se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. - Bucureşti şi se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a acestuia, la Serviciul  Resurse Umane din I.P.J. Olt.

             Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

  1. Numele, prenumele și codul numeric personal al contestatorului;
  2. Data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat;
  3. Motivele pe care se întemeiază contestaţia;
  4. Semnătura persoanei care a formulat contestaţia.

             Contestatorul poate depune, în susținerea contestaţiei, orice acte şi documente justificative pe care le consideră necesare.

             În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care privesc termenul de depunere, unicitatea, forma şi conţinutul, aceasta este respinsă fără a se proceda la analiza de fond a cauzei.

 

 

 

   ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE