TABEL

CU REZULTATELE LA EVALUAREA PSIHOLOGICĂ, DIN DATA DE 19.06.2020,

a candidaţilor înscrişi pentru

 

-ACADEMIA DE POLIȚIE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” BUCUREȘTI;

-UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”;

-ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE ,,NICOLAE BĂLCESCU” SIBIU;

-ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ ,,FERDINAND I” BUCUREȘTI;

-INSTITUTUL MEDICO-MILITAR;

-ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII ,,MIHAI VITEAZUL”;

-ȘCOALA MILITARĂ DE MAȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI A FORȚELOR TERESTRE ,,BASARAB I”

COD IDENTIFICARE

REZULTATE  EVALUARE PSIHOLOGICĂ

112109

APT

112096

APT

112075

APT

112081

APT

112087

APT

112071

APT

112101

APT

112099

APT

112112

 

112095

APT

112097, 112098

APT

112111

APT

112089

APT

112107

APT

112077

APT

112084

APT

112114

APT

112083

APT

112100/112106

APT

112088

APT

112091

APT

112074

APT

112090

APT

112105

APT

112113

APT

112102

APT

112093

APT

112072

APT

112110

APT

112073

APT

112108

APT

112092

APT

112086

APT

112070

APT

112080

APT

112079/112103/112104

APT

112078

APT

112082

APT

112094

NEPREZENTAT

112085

NEPREZENTAT

NOTĂ : Eventualele contestaţii cu privire la avizul de inaptitudine se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. - Bucureşti şi se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a acestuia, la Serviciul  Resurse Umane din I.P.J. Olt.

             Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

  1. Numele, prenumele și codul numeric personal al contestatorului;
  2. Data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat;
  3. Motivele pe care se întemeiază contestaţia;
  4. Semnătura persoanei care a formulat contestaţia.

       Contestatorul poate depune, în susținerea contestaţiei, orice acte şi documente justificative pe care le consideră necesare.

         În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care privesc termenul de depunere, unicitatea, forma şi conţinutul, aceasta este respinsă fără a se proceda la analiza de fond a cauzei.