Postat în data de 14 .06. 2021, ora 10.00

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                             APROB:

                                                                          TRANSMITEREA PE  INTRAPOL/INTRANET/

                                                                             PAGINA DE INTERNET A I.P.J. OLT

                                                                               Î. /  ŞEF I.P.J. OLT

                                                                                Comisar-şef de poliţie

                                                                                  MIHALACHE ION MIHAI

 

  

REZULTATE  EVALUARE PSIHOLOGICĂ,

 a candidaților  recrutaţi şi selecţionaţi de I. P. J. Olt la instituţiile de  învățământ  din structura Ministerului Apărării Naționale și la  Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” care pregătesc personal pentru nevoile  Ministerului Afacerilor Interne, în anul școlar /universitar 2021-2022

       
       

NR. CRT.

COD IDENTIFICARE

AVIZUL

 

1

148 073

 APT

 

2

148 074

 NEPREZENTAT

 

3

148 075

  APT

 

4

148 076

  APT

 

5

148 077

  APT

 

6

148 078

 AVIZ/ MARTIE

 

7

148 079

 AVIZ/ MARTIE

 

8

148 080

  APT

 

9

148 081

  APT

 

10

148 082

  APT

 

11

148 083

   APT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

12

148 084

  APT

 

13

148 085

AVIZ/ MARTIE

 

14

148 086

AVIZ /MARTIE

 

15

148 087

  APT

 

16

148 088

  APT

 

17

148 089

 AVIZ/MARTIE

 

18

148 090

  APT

 

19

148 091

  APT

 

20

148 092/148 093

  APT

 

21

148 094

  APT

 

22

148 095

AVIZ/ MARTIE

 

23

148 096

  APT

 

24

148 097

 NEPREZENTAT

 

25

148 098

 INAPT

 

26

148 099

  APT

 

27

148 100

AVIZ/MARTIE

 

28

148 101

  APT

 

29

148 102

AVIZ/MARTIE

 

 

 

NOTĂ : Eventualele contestaţii cu privire la avizul de inaptitudine se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. - Bucureşti şi se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a acestuia, la Serviciul  Resurse Umane din I.P.J. Olt.

             Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

  1. Numele, prenumele și codul numeric personal al contestatorului;
  2. Data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat;
  3. Motivele pe care se întemeiază contestaţia;
  4. Semnătura persoanei care a formulat contestaţia.

             Contestatorul poate depune, în susținerea contestaţiei, orice acte şi documente justificative pe care le consideră necesare.

             În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care privesc termenul de depunere, unicitatea, forma şi conţinutul, aceasta este respinsă fără a se proceda la analiza de fond a cauzei.