REVENIRE LA  A  N  U  N  ŢUL  NUMĂRUL  92806   DIN 26.07.2020

PRIVIND ,

TESTARE PSIHOLOGICĂ

 

 

 

 

În atenţia candidaţilor înscrişi în zilele de  26.07. 2020 şi 27.07.2020  pentru Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, anul universitar 2020/2021;

Potrivit Dispoziției Directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 4558024/16.07.2020 și a conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, vă comunicăm faptul că evaluarea psihologică se va fi susţine la  Centrul de Formare şi Perfecţionare „Nicolae Golescu” Slatina, str. Cazarmii, nr.40, în ziua de 29.07.2020, conform planificării.

Accesul în sala unde se va susţine proba privind testarea psihologică se va realiza pe baza actului de identitate valabil (carte de identitate/paşaport/permis de conducere).

Așezarea în interiorul sălii se va face în ordinea codurilor de identificare, iar candidaţii vor avea asupra lor numai pix/stilou cu mină/cerneală culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea/rescrierea de tip Pilot), fiind interzis a deţine orice alte obiecte: materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare, înregistrare, filmare, genţi, sacoşe,  etc.

Candidaţii  se vor prezenta conform următorului grafic, în ordinea codului unic de identificare, astfel :

  • MIERCURI – 29.07.2020 – seria I, ora 0830

Candidaţii care nu vor prezenta cartea de identitate/paşaport/permis de conducere în original nu vor putea susţine testarea psihologică.

          Candidații care nu se prezintă la data și ora stabilită, conform graficului, NU pot fi reprogramați pentru susținerea evaluării psihologice la o dată ulterioară. Pe perioada testării psihologice sunt interzise aparatele de calcul, iar telefoanele mobile vor fi închise.

Evaluarea psihologică este unică, indiferent de unitatea de învățământ și se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tip “apt/inapt”.Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele si C.N.P.-ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se întemeiază contestația, și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a acestuia, la Inspectoratul de Poliție Județean Olt - Serviciul Resurse Umane.

Pentru relaţii suplimentare candidaţii vor contacta în intervalul orar 0800-1600 lucrătorii Serviciului Resurse Umane, la nr. de telefon: 0249/406500, int. 20114, 20111.

 

 

TABEL NOMINAL

cu candidaţii recrutaţi şi selecţionaţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt pentru admiterea la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti în anul universitar 2020-2021 programaţi pentru susţinerea evaluării psihologice

 

  1. Seria I - 29.07.2020 – ora 0830

 

 

 

 

 

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

PROGRAMARE

  1.  

OT. DRP. MAI. 112220

29.07.2020 - ora 0830

  1.  

OT. POL. LC. 112221

29.07.2020 - ora 0830

  1.  

OT. DRP. MAI. 112222

29.07.2020 - ora 0830

  1.  

OT. POL. IFR. 112223

29.07.2020 - ora 0830

  1.  

OT. POL. LC. 112224

29.07.2020 - ora 0830

  1.  

OT. POL. LC. 112225

                      29.07.2020 - ora 0830