A  N  U  N  Ţ,

TESTARE PSIHOLOGICĂ

În atenţia candidaţilor înscrişi în perioada 15.02.2021 – 22.02.2021, pentru concursul de admitere organizat în Februarie - Martie  2021 la Şcolile de Agenţi de Poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;

Potrivit Dispoziției Directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 4635002/09.02.2021, privind evaluarea psihologica a candidaților în vederea participării la concursurile de admitere organizate în anul 2021 în unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., vă comunicăm faptul că o primă etapă privind evaluarea psihologică se va fi susţine la  Centrul de Formare şi Perfecţionare „Nicolae Golescu” Slatina, str. Cazarmii, nr.40, în perioada 25.02.2021 – 01.03.2021, conform planificării.

Accesul în sala unde se va susţine proba privind testarea psihologică se va realiza pe baza actului de identitate valabil (carte de identitate/paşaport/permis de conducere).

Așezarea în interiorul sălii se va face în ordinea codurilor de identificare, iar candidaţii vor avea asupra lor numai pix/stilou cu mină/cerneală culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea/rescrierea de tip Pilot), fiind interzis a deţine orice alte obiecte: materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare, înregistrare, filmare, genţi, sacoşe,  etc.

Candidaţii  se vor prezenta conform următorului grafic, în ordinea codului unic de identificare, astfel :

  • JOI – 25.02.2021 – ora 0830
  • VINERI – 26.02.2021 – ora 0830
  • SÂMBĂTĂ – 27.02.2021 – ora 0830
  • DUMINICĂ – 28.02.2021 – ora 0830
  • LUNI – 01.03.2021 – Seria I - ora 0830
  • LUNI – 01.03.2021 – Seria II - ora 1230

 

Candidaţii care nu vor prezenta cartea de identitate/paşaport/permis de conducere în original nu vor putea susţine testarea psihologică.

          Candidații care nu se prezintă la data și ora stabilită, conform graficului, NU pot fi reprogramați pentru susținerea evaluării psihologice la o dată ulterioară (cu excepția cazurilor temeinic justificate și documentate corespunzător).

Pe perioada testării psihologice sunt interzise aparatele de calcul, iar telefoanele mobile vor fi închise.

Evaluarea psihologică este unică, indiferent de unitatea de învățământ și se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tip “apt/inapt”.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele si C.N.P.-ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se întemeiază contestația, și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a acestuia, la Inspectoratul de Poliție Județean Olt - Serviciul Resurse Umane.

Pentru relaţii suplimentare candidaţii vor contacta în intervalul orar 0800-1600 lucrătorii Serviciului Resurse Umane, la nr. de telefon: 0249/406500, int. 20114, 20111.

 

T A B E L

cu candidaţii înscrişi pentru concursul de admitere organizat în Februarie - Martie  2021 la Şcolile de Agenţi de Poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, programaţi pentru susţinerea evaluării psihologice

 

 25.02.2021 – ora 0830

 

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

PROGRAMARE

1

OT-SVL-LC-149500

25.02.2021 - ora 0830

2

OT-SVL-LC-149501

25.02.2021 - ora 0830

3

OT-SVL-LC-149502

25.02.2021 - ora 0830

4

OT-SVL-LC-149503

25.02.2021 - ora 0830

5

OT-SVL-LC-149504

25.02.2021 - ora 0830

6

OT-SVL-LC-149505

25.02.2021 - ora 0830

7

OT-SVL-LC-149506

25.02.2021 - ora 0830

8

OT-SVL-LC-149507

25.02.2021 - ora 0830

9

OT-SVL-LC-149508

25.02.2021 - ora 0830

10

OT-SVL-LC-149509

25.02.2021 - ora 0830

11

OT-SVL-RR-149510

25.02.2021 - ora 0830

12

OT-SVL-LC-149511

25.02.2021 - ora 0830

13

OT-SVL-LC-149512

25.02.2021 - ora 0830

14

OT-SVL-LC-149513

25.02.2021 - ora 0830

15

OT-SVL-LC-149514

25.02.2021 - ora 0830

16

OT-SVL-LC-149515

25.02.2021 - ora 0830

17

OT-SVL-LC-149516

25.02.2021 - ora 0830

18

OT-SVL-LC-149517

25.02.2021 - ora 0830

19

OT-SVL-LC-149518

25.02.2021 - ora 0830

20

OT-SVL-LC-149519

25.02.2021 - ora 0830

21

OT-SVL-LC-149520

25.02.2021 - ora 0830

22

OT-SVL-LC-149521

25.02.2021 - ora 0830

23

OT-SVL-LC-149522

25.02.2021 - ora 0830

24

OT-SVL-LC-149523

25.02.2021 - ora 0830

25

OT-SVL-LC-149524

25.02.2021 - ora 0830

26

OT-SVL-LC-149525

25.02.2021 - ora 0830

27

OT-SVL-LC-149526

25.02.2021 - ora 0830

28

OT-SVL-LC-149527

25.02.2021 - ora 0830

29

OT-SVL-LC-149528

25.02.2021 - ora 0830

30

OT-SVL-LC-149529

25.02.2021 - ora 0830

31

OT-SVL-LC-149530

25.02.2021 - ora 0830

32

OT-SVL-LC-149531

25.02.2021 - ora 0830

33

OT-SVL-LC-149532

25.02.2021 - ora 0830

34

OT-SVL-LC-149533

25.02.2021 - ora 0830

35

OT-SVL-LC-149534

25.02.2021 - ora 0830

36

OT-SVL-LC-149535

25.02.2021 - ora 0830

37

OT-SVL-LC-149536

25.02.2021 - ora 0830

38

OT-SVL-LC-149537

25.02.2021 - ora 0830

39

OT-SVL-LC-149538

25.02.2021 - ora 0830

40

OT-SVL-LC-149539

25.02.2021 - ora 0830

41

OT-SVL-LC-149540

25.02.2021 - ora 0830

42

OT-SVL-LC-149541

25.02.2021 - ora 0830

43

OT-SVL-LC-149542

25.02.2021 - ora 0830

44

OT-SVL-LC-149543

25.02.2021 - ora 0830

45

OT-SVL-LC-149544

25.02.2021 - ora 0830

46

OT-SVL-LC-149545

25.02.2021 - ora 0830

47

OT-SVL-LC-149546

25.02.2021 - ora 0830

48

OT-SVL-LC-149547

25.02.2021 - ora 0830

49

OT-SVL-LC-149548

25.02.2021 - ora 0830

50

OT-SVL-LC-149549

25.02.2021 - ora 0830

51

OT-SVL-LC-149550

25.02.2021 - ora 0830

52

OT-SVL-RR-149551

25.02.2021 - ora 0830

53

OT-SVL-LC-149552

25.02.2021 - ora 0830

54

OT-SVL-LC-149553

25.02.2021 - ora 0830

55

OT-SVL-LC-149554

25.02.2021 - ora 0830

56

OT-SVL-LC-149555

25.02.2021 - ora 0830

57

OT-SVL-LC-149556

25.02.2021 - ora 0830

58

OT-SVL-LC-149557

25.02.2021 - ora 0830

59

OT-SVL-LC-149558

25.02.2021 - ora 0830

60

OT-SVL-LC-149559

25.02.2021 - ora 0830

61

OT-SVL-LC-149560

25.02.2021 - ora 0830

62

OT-SVL-LC-149561

25.02.2021 - ora 0830

63

OT-SVL-LC-149562

25.02.2021 - ora 0830

64

OT-SVL-LC-149563

25.02.2021 - ora 0830

65

OT-SVL-LC-149564

25.02.2021 - ora 0830

66

OT-SVL-LC-149565

25.02.2021 - ora 0830

67

OT-SVL-LC-149566

25.02.2021 - ora 0830

68

OT-SVL-LC-149567

25.02.2021 - ora 0830

69

OT-SVL-LC-149568

25.02.2021 - ora 0830

70

OT-SVL-LC-149569

25.02.2021 - ora 0830

71

OT-SVL-LC-149570

25.02.2021 - ora 0830

72

OT-SVL-LC-149571

25.02.2021 - ora 0830

73

OT-SVL-LC-149572

25.02.2021 - ora 0830

74

OT-SVL-LC-149573

25.02.2021 - ora 0830

75

OT-SVL-LC-149574

25.02.2021 - ora 0830

76

OT-SVL-LC-149575

25.02.2021 - ora 0830

77

OT-SVL-LC-149576

25.02.2021 - ora 0830

78

OT-SVL-LC-149577

25.02.2021 - ora 0830

79

OT-SVL-LC-149578

25.02.2021 - ora 0830

80

OT-SVL-LC-149579

25.02.2021 - ora 0830

 

 

26.02.2021 – ora 0830

 

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

PROGRAMARE

1

OT-SVL-LC-149580

26.02.2021 - ora 0830

2

OT-SVL-LC-149581

26.02.2021 - ora 0830

3

OT-SVL-LC-149582

26.02.2021 - ora 0830

4

OT-SVL-LC-149583

26.02.2021 - ora 0830

5

OT-SVL-LC-149584

26.02.2021 - ora 0830

6

OT-SVL-LC-149585

26.02.2021 - ora 0830

7

OT-SVL-LC-149586

26.02.2021 - ora 0830

8

OT-SVL-LC-149587

26.02.2021 - ora 0830

9

OT-SVL-LC-149588

26.02.2021 - ora 0830

10

OT-SVL-LC-149589

26.02.2021 - ora 0830

11

OT-SVL-LC-149590

26.02.2021 - ora 0830

12

OT-SVL-LC-149591

26.02.2021 - ora 0830

13

OT-SVL-LC-149592

26.02.2021 - ora 0830

14

OT-SVL-LC-149593

26.02.2021 - ora 0830

15

OT-SVL-LC-149594

26.02.2021 - ora 0830

16

OT-SVL-LC-149595

26.02.2021 - ora 0830

17

OT-SVL-LC-149596

26.02.2021 - ora 0830

18

OT-SVL-LC-149597

26.02.2021 - ora 0830

19

OT-SVL-LC-149598

26.02.2021 - ora 0830

20

OT-SVL-LC-149599

26.02.2021 - ora 0830

21

OT-SVL-LC-149600

26.02.2021 - ora 0830

22

OT-SVL-LC-149601

26.02.2021 - ora 0830

23

OT-SVL-LC-149602

26.02.2021 - ora 0830

24

OT-SVL-RR-149603

26.02.2021 - ora 0830

25

OT-SVL-LC-149604

26.02.2021 - ora 0830

26

OT-SVL-LC-149605

26.02.2021 - ora 0830

27

OT-SVL-LC-149606

26.02.2021 - ora 0830

28

OT-SVL-LC-149607

26.02.2021 - ora 0830

29

OT-SVL-LC-149608

26.02.2021 - ora 0830

30

OT-SVL-LC-149609

26.02.2021 - ora 0830

31

OT-SVL-LC-149610

26.02.2021 - ora 0830

32

OT-SVL-LC-149611

26.02.2021 - ora 0830

33

OT-SVL-LC-149612

26.02.2021 - ora 0830

34

OT-SVL-RR-149613

26.02.2021 - ora 0830

35

OT-SVL-LC-149614

26.02.2021 - ora 0830

36

OT-SVL-LC-149615

26.02.2021 - ora 0830

37

OT-SVL-RR-149616

26.02.2021 - ora 0830

38

OT-SVL-LC-149617

26.02.2021 - ora 0830

39

OT-SVL-LC-149618

26.02.2021 - ora 0830

40

OT-SVL-LC-149619

26.02.2021 - ora 0830

41

OT-SVL-LC-149620

26.02.2021 - ora 0830

42

OT-SVL-LC-149621

26.02.2021 - ora 0830

43

OT-SVL-LC-149622

26.02.2021 - ora 0830

44

OT-SVL-LC-149623

26.02.2021 - ora 0830

45

OT-SVL-RR-149624

26.02.2021 - ora 0830

46

OT-SVL-LC-149625

26.02.2021 - ora 0830

47

OT-SVL-LC-149626

26.02.2021 - ora 0830

48

OT-SVL-LC-149627

26.02.2021 - ora 0830

49

OT-SVL-LC-149628

26.02.2021 - ora 0830

50

OT-SVL-LC-149629

26.02.2021 - ora 0830

51

OT-SVL-LC-149630

26.02.2021 - ora 0830

52

OT-SVL-LC-149631

26.02.2021 - ora 0830

53

OT-SVL-LC-149632

26.02.2021 - ora 0830

54

OT-SVL-LC-149633

26.02.2021 - ora 0830

55

OT-SVL-LC-149634

26.02.2021 - ora 0830

56

OT-SVL-LC-149635

26.02.2021 - ora 0830

57

OT-SVL-LC-149636

26.02.2021 - ora 0830

58

OT-SVL-LC-149637

26.02.2021 - ora 0830

59

OT-SVL-LC-149638

26.02.2021 - ora 0830

60

OT-SVL-LC-149639

26.02.2021 - ora 0830

61

OT-SVL-LC-149640

26.02.2021 - ora 0830

62

OT-SVL-LC-149641

26.02.2021 - ora 0830

63

OT-SVL-LC-149642

26.02.2021 - ora 0830

64

OT-SVL-LC-149643

26.02.2021 - ora 0830

65

OT-SVL-LC-149644

26.02.2021 - ora 0830

66

OT-SVL-RR-149645

26.02.2021 - ora 0830

67

OT-SVL-LC-149646

26.02.2021 - ora 0830

68

OT-SVL-LC-149647

26.02.2021 - ora 0830

69

OT-SVL-LC-149648

26.02.2021 - ora 0830

70

OT-SVL-LC-149649

26.02.2021 - ora 0830

71

OT-SVL-LC-149650

26.02.2021 - ora 0830

72

OT-SVL-LC-149651

26.02.2021 - ora 0830

73

OT-SVL-LC-149652

26.02.2021 - ora 0830

74

OT-SVL-LC-149653

26.02.2021 - ora 0830

75

OT-SVL-LC-149654

26.02.2021 - ora 0830

76

OT-SVL-LC-149655

26.02.2021 - ora 0830

77

OT-SVL-LC-149656

26.02.2021 - ora 0830

78

OT-SVL-LC-149657

26.02.2021 - ora 0830

79

OT-SVL-LC-149658

26.02.2021 - ora 0830

80

OT-SVL-LC-149659

26.02.2021 - ora 0830

 

 

27.02.2021 – ora 0830

 

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

PROGRAMARE

1

OT-SVL-LC-149660

27.02.2021 - ora 0830

2

OT-SVL-LC-149661

27.02.2021 - ora 0830

3

OT-SVL-LC-149662

27.02.2021 - ora 0830

4

OT-SVL-LC-149663

27.02.2021 - ora 0830

5

OT-SVL-LC-149664

27.02.2021 - ora 0830

6

OT-SVL-LC-149665

27.02.2021 - ora 0830

7

OT-SVL-LC-149666

27.02.2021 - ora 0830

8

OT-SVL-LC-149667

27.02.2021 - ora 0830

9

OT-SVL-LC-149668

27.02.2021 - ora 0830

10

OT-SVL-LC-149669

27.02.2021 - ora 0830

11

OT-SVL-LC-149670

27.02.2021 - ora 0830

12

OT-SVL-LC-149671

27.02.2021 - ora 0830

13

OT-SVL-LC-149672

27.02.2021 - ora 0830

14

OT-SVL-LC-149673

27.02.2021 - ora 0830

15

OT-SVL-LC-149674

27.02.2021 - ora 0830

16

OT-SVL-LC-149675

27.02.2021 - ora 0830

17

OT-SVL-LC-149676

27.02.2021 - ora 0830

18

OT-SVL-LC-149677

27.02.2021 - ora 0830

19

OT-SVL-LC-149678

27.02.2021 - ora 0830

20

OT-SVL-LC-149679

27.02.2021 - ora 0830

21

OT-SVL-LC-149680

27.02.2021 - ora 0830

22

OT-SVL-LC-149681

27.02.2021 - ora 0830

23

OT-SVL-LC-149682

27.02.2021 - ora 0830

24

OT-SVL-LC-149683

27.02.2021 - ora 0830

25

OT-SVL-LC-149684

27.02.2021 - ora 0830

26

OT-SVL-LC-149685

27.02.2021 - ora 0830

27

OT-SVL-LC-149686

27.02.2021 - ora 0830

28

OT-SVL-LC-149687

27.02.2021 - ora 0830

29

OT-SVL-LC-149688

27.02.2021 - ora 0830

30

OT-SVL-LC-149689

27.02.2021 - ora 0830

31

OT-SVL-LC-149690

27.02.2021 - ora 0830

32

OT-SVL-LC-149691

27.02.2021 - ora 0830

33

OT-SVL-LC-149692

27.02.2021 - ora 0830

34

OT-SVL-LC-149693

27.02.2021 - ora 0830

35

OT-SVL-LC-149694

27.02.2021 - ora 0830

36

OT-SVL-LC-149695

27.02.2021 - ora 0830

37

OT-SVL-LC-149696

27.02.2021 - ora 0830

38

OT-SVL-LC-149697

27.02.2021 - ora 0830

39

OT-SVL-LC-149698

27.02.2021 - ora 0830

40

OT-SVL-LC-149699

27.02.2021 - ora 0830

41

OT-SVL-LC-149700

27.02.2021 - ora 0830

42

OT-SVL-LC-149701

27.02.2021 - ora 0830

43

OT-SVL-LC-149702

27.02.2021 - ora 0830

44

OT-SVL-LC-149703

27.02.2021 - ora 0830

45

OT-SVL-LC-149704

27.02.2021 - ora 0830

46

OT-SVL-LC-149705

27.02.2021 - ora 0830

47

OT-SVL-LC-149706

27.02.2021 - ora 0830

48

OT-SVL-LC-149707

27.02.2021 - ora 0830

49

OT-SVL-LC-149708

27.02.2021 - ora 0830

50

OT-SVL-RR-149709

27.02.2021 - ora 0830

51

OT-SVL-LC-149710

27.02.2021 - ora 0830

52

OT-SVL-LC-149711

27.02.2021 - ora 0830

53

OT-SVL-LC-149712

27.02.2021 - ora 0830

54

OT-SVL-LC-149713

27.02.2021 - ora 0830

55

OT-SVL-LC-149714

27.02.2021 - ora 0830

56

OT-SVL-LC-149715

27.02.2021 - ora 0830

57

OT-SVL-LC-149716

27.02.2021 - ora 0830

58

OT-SVL-LC-149717

27.02.2021 - ora 0830

59

OT-SVL-LC-149718

27.02.2021 - ora 0830

60

OT-SVL-LC-149719

27.02.2021 - ora 0830

61

OT-SVL-LC-149720

27.02.2021 - ora 0830

62

OT-SVL-LC-149721

27.02.2021 - ora 0830

63

OT-SVL-LC-149722

27.02.2021 - ora 0830

64

OT-SVL-LC-149723

27.02.2021 - ora 0830

65

OT-SVL-LC-149724

27.02.2021 - ora 0830

66

OT-SVL-LC-149725

27.02.2021 - ora 0830

67

OT-SVL-LC-149726

27.02.2021 - ora 0830

68

OT-SVL-LC-149727

27.02.2021 - ora 0830

69

OT-SVL-LC-149728

27.02.2021 - ora 0830

70

OT-SVL-LC-149729

27.02.2021 - ora 0830

71

OT-SVL-LC-149730

27.02.2021 - ora 0830

72

OT-SVL-LC-149731

27.02.2021 - ora 0830

73

OT-SVL-LC-149732

27.02.2021 - ora 0830

74

OT-SVL-LC-149733

27.02.2021 - ora 0830

75

OT-SVL-LC-149734

27.02.2021 - ora 0830

76

OT-SVL-LC-149735

27.02.2021 - ora 0830

77

OT-SVL-LC-149736

27.02.2021 - ora 0830

78

OT-SVL-LC-149737

27.02.2021 - ora 0830

79

OT-SVL-LC-149738

27.02.2021 - ora 0830

80

OT-SVL-LC-149739

27.02.2021 - ora 0830

 

 

28.02.2021 – ora 0830

 

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

PROGRAMARE

1

OT-SVL-LC-149740

28.02.2021 - ora 0830

2

OT-SVL-LC-149741

28.02.2021 - ora 0830

3

OT-SVL-LC-149742

28.02.2021 - ora 0830

4

OT-SVL-RR-149743

28.02.2021 - ora 0830

5

OT-SVL-LC-149744

28.02.2021 - ora 0830

6

OT-SVL-LC-149745

28.02.2021 - ora 0830

7

OT-SVL-LC-149746

28.02.2021 - ora 0830

8

OT-SVL-LC-149747

28.02.2021 - ora 0830

9

OT-SVL-LC-149748

28.02.2021 - ora 0830

10

OT-SVL-LC-149749

28.02.2021 - ora 0830

11

OT-SVL-LC-149750

28.02.2021 - ora 0830

12

OT-SVL-LC-149751

28.02.2021 - ora 0830

13

OT-SVL-LC-149752

28.02.2021 - ora 0830

14

OT-SVL-LC-149753

28.02.2021 - ora 0830

15

OT-SVL-LC-149754

28.02.2021 - ora 0830

16

OT-SVL-LC-149755

28.02.2021 - ora 0830

17

OT-SVL-LC-149756

28.02.2021 - ora 0830

18

OT-SVL-LC-149757

28.02.2021 - ora 0830

19

OT-SVL-LC-149758

28.02.2021 - ora 0830

20

OT-SVL-LC-149759

28.02.2021 - ora 0830

21

OT-SVL-LC-149760

28.02.2021 - ora 0830

22

OT-SVL-LC-149761

28.02.2021 - ora 0830

23

OT-SVL-LC-149762

28.02.2021 - ora 0830

24

OT-SVL-LC-149763

28.02.2021 - ora 0830

25

OT-SVL-LC-149764

28.02.2021 - ora 0830

26

OT-SVL-LC-149765

28.02.2021 - ora 0830

27

OT-SVL-LC-149766

28.02.2021 - ora 0830

28

OT-SVL-LC-149767

28.02.2021 - ora 0830

29

OT-SVL-LC-149768

28.02.2021 - ora 0830

30

OT-SVL-LC-149769

28.02.2021 - ora 0830

31

OT-SVL-LC-149770

28.02.2021 - ora 0830

32

OT-SVL-LC-149771

28.02.2021 - ora 0830

33

OT-SVL-LC-149772

28.02.2021 - ora 0830

34

OT-SVL-LC-149773

28.02.2021 - ora 0830

35

OT-SVL-LC-149774

28.02.2021 - ora 0830

36

OT-SVL-LC-149775

28.02.2021 - ora 0830

37

OT-SVL-LC-149776

28.02.2021 - ora 0830

38

OT-SVL-LC-149777

28.02.2021 - ora 0830

39

OT-SVL-LC-149778

28.02.2021 - ora 0830

40

OT-SVL-LC-149779

28.02.2021 - ora 0830

41

OT-SVL-LC-149780

28.02.2021 - ora 0830

42

OT-SVL-LC-149781

28.02.2021 - ora 0830

43

OT-SVL-LC-149782

28.02.2021 - ora 0830

44

OT-SVL-LC-149783

28.02.2021 - ora 0830

45

OT-SVL-LC-149784

28.02.2021 - ora 0830

46

OT-SVL-LC-149785

28.02.2021 - ora 0830

47

OT-SVL-LC-149786

28.02.2021 - ora 0830

48

OT-SVL-LC-149787

28.02.2021 - ora 0830

49

OT-SVL-LC-149788

28.02.2021 - ora 0830

50

OT-SVL-LC-149789

28.02.2021 - ora 0830

51

OT-SVL-LC-149790

28.02.2021 - ora 0830

52

OT-SVL-LC-149791

28.02.2021 - ora 0830

53

OT-SVL-LC-149792

28.02.2021 - ora 0830

54

OT-SVL-LC-149793

28.02.2021 - ora 0830

55

OT-SVL-LC-149794

28.02.2021 - ora 0830

56

OT-SVL-LC-149795

28.02.2021 - ora 0830

57

OT-SVL-LC-149796

28.02.2021 - ora 0830

58

OT-SVL-LC-149797

28.02.2021 - ora 0830

59

OT-SVL-LC-149798

28.02.2021 - ora 0830

60

OT-SVL-LC-149799

28.02.2021 - ora 0830

61

OT-SVL-LC-149800

28.02.2021 - ora 0830

62

OT-SVL-LC-149801

28.02.2021 - ora 0830

63

OT-SVL-LC-149802

28.02.2021 - ora 0830

64

OT-SVL-LC-149803

28.02.2021 - ora 0830

65

OT-SVL-LC-149804

28.02.2021 - ora 0830

66

OT-SVL-LC-149805

28.02.2021 - ora 0830

67

OT-SVL-LC-149806

28.02.2021 - ora 0830

68

OT-SVL-LC-149807

28.02.2021 - ora 0830

69

OT-SVL-LC-149808

28.02.2021 - ora 0830

70

OT-SVL-LC-149809

28.02.2021 - ora 0830

71

OT-SVL-LC-149810

28.02.2021 - ora 0830

72

OT-SVL-LC-149811

28.02.2021 - ora 0830

73

OT-SVL-LC-149812

28.02.2021 - ora 0830

74

OT-SVL-LC-149813

28.02.2021 - ora 0830

75

OT-SVL-LC-149814

28.02.2021 - ora 0830

76

OT-SVL-LC-149815

28.02.2021 - ora 0830

77

OT-SVL-LC-149816

28.02.2021 - ora 0830

78

OT-SVL-LC-149817

28.02.2021 - ora 0830

79

OT-SVL-LC-149818

28.02.2021 - ora 0830

80

OT-SVL-LC-149819

28.02.2021 - ora 0830

 

 

01.03.2021 – Seria I - ora 0830

 

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

PROGRAMARE

1

OT-SVL-LC-149820

01.03.2021 - ora 0830

2

OT-SVL-LC-149821

01.03.2021 - ora 0830

3

OT-SVL-LC-149822

01.03.2021 - ora 0830

4

OT-SVL-LC-149823

01.03.2021 - ora 0830

5

OT-SVL-LC-149824

01.03.2021 - ora 0830

6

OT-SVL-LC-149825

01.03.2021 - ora 0830

7

OT-SVL-LC-149826

01.03.2021 - ora 0830

8

OT-SVL-LC-149827

01.03.2021 - ora 0830

9

OT-SVL-LC-149829

01.03.2021 - ora 0830

10

OT-SVL-LC-149830

01.03.2021 - ora 0830

11

OT-SVL-LC-149831

01.03.2021 - ora 0830

12

OT-SVL-LC-149832

01.03.2021 - ora 0830

13

OT-SVL-LC-149833

01.03.2021 - ora 0830

14

OT-SVL-LC-149834

01.03.2021 - ora 0830

15

OT-SVL-LC-149835

01.03.2021 - ora 0830

16

OT-SVL-LC-149836

01.03.2021 - ora 0830

17

OT-SVL-LC-149837

01.03.2021 - ora 0830

18

OT-SVL-LC-149838

01.03.2021 - ora 0830

19

OT-SVL-LC-149839

01.03.2021 - ora 0830

20

OT-SVL-LC-149840

01.03.2021 - ora 0830

21

OT-SVL-LC-149841

01.03.2021 - ora 0830

22

OT-SVL-LC-149842

01.03.2021 - ora 0830

23

OT-SVL-LC-149843

01.03.2021 - ora 0830

24

OT-SVL-LC-149844

01.03.2021 - ora 0830

25

OT-SVL-LC-149845

01.03.2021 - ora 0830

26

OT-SVL-LC-149846

01.03.2021 - ora 0830

27

OT-SVL-LC-149847

01.03.2021 - ora 0830

28

OT-SVL-LC-149848

01.03.2021 - ora 0830

29

OT-SVL-LC-149849

01.03.2021 - ora 0830

30

OT-SVL-LC-149850

01.03.2021 - ora 0830

31

OT-SVL-LC-149851

01.03.2021 - ora 0830

32

OT-SVL-LC-149852

01.03.2021 - ora 0830

33

OT-SVL-LC-149853

01.03.2021 - ora 0830

34

OT-SVL-LC-149854

01.03.2021 - ora 0830

35

OT-SVL-LC-149855

01.03.2021 - ora 0830

36

OT-SVL-LC-149856

01.03.2021 - ora 0830

37

OT-SVL-LC-149857

01.03.2021 - ora 0830

38

OT-SVL-LC-149858

01.03.2021 - ora 0830

39

OT-SVL-LC-149859

01.03.2021 - ora 0830

40

OT-SVL-LC-149860

01.03.2021 - ora 0830

41

OT-SVL-LC-149861

01.03.2021 - ora 0830

42

OT-SVL-LC-149862

01.03.2021 - ora 0830

43

OT-SVL-LC-149863

01.03.2021 - ora 0830

44

OT-SVL-LC-149864

01.03.2021 - ora 0830

45

OT-SVL-LC-149865

01.03.2021 - ora 0830

46

OT-SVL-LC-149866

01.03.2021 - ora 0830

47

OT-SVL-LC-149867

01.03.2021 - ora 0830

48

OT-SVL-LC-149868

01.03.2021 - ora 0830

49

OT-SVL-LC-149869

01.03.2021 - ora 0830

50

OT-SVL-LC-149870

01.03.2021 - ora 0830

51

OT-SVL-LC-149871

01.03.2021 - ora 0830

52

OT-SVL-LC-149872

01.03.2021 - ora 0830

53

OT-SVL-LC-149873

01.03.2021 - ora 0830

54

OT-SVL-LC-149874

01.03.2021 - ora 0830

55

OT-SVL-LC-149875

01.03.2021 - ora 0830

56

OT-SVL-LC-149876

01.03.2021 - ora 0830

57

OT-SVL-LC-149877

01.03.2021 - ora 0830

58

OT-SVL-LC-149878

01.03.2021 - ora 0830

59

OT-SVL-RR-149879

01.03.2021 - ora 0830

60

OT-SVL-RR-149880

01.03.2021 - ora 0830

61

OT-SVL-LC-149881

01.03.2021 - ora 0830

62

OT-SVL-LC-149882

01.03.2021 - ora 0830

63

OT-SVL-LC-149883

01.03.2021 - ora 0830

64

OT-SVL-LC-149884

01.03.2021 - ora 0830

65

OT-SVL-LC-149885

01.03.2021 - ora 0830

66

OT-SVL-LC-149886

01.03.2021 - ora 0830

67

OT-SVL-LC-149887

01.03.2021 - ora 0830

68

OT-SVL-LC-149888

01.03.2021 - ora 0830

69

OT-SVL-LC-149889

01.03.2021 - ora 0830

70

OT-SVL-LC-149890

01.03.2021 - ora 0830

71

OT-SVL-LC-149891

01.03.2021 - ora 0830

72

OT-SVL-LC-149892

01.03.2021 - ora 0830

73

OT-SVL-LC-149893

01.03.2021 - ora 0830

74

OT-SVL-LC-149894

01.03.2021 - ora 0830

75

OT-SVL-LC-149895

01.03.2021 - ora 0830

76

OT-SVL-LC-149896

01.03.2021 - ora 0830

77

OT-SVL-LC-149897

01.03.2021 - ora 0830

78

OT-SVL-LC-149898

01.03.2021 - ora 0830

79

OT-SVL-LC-149899

01.03.2021 - ora 0830

80

OT-SVL-LC-149900

01.03.2021 - ora 0830

 

 

01.03.2021 – Seria II - ora 1230

 

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

PROGRAMARE

1

OT-SVL-LC-149901

01.03.2021 - ora 1230

2

OT-SVL-LC-149902

01.03.2021 - ora 1230

3

OT-SVL-LC-149903

01.03.2021 - ora 1230

4

OT-SVL-LC-149904

01.03.2021 - ora 1230

5

OT-SVL-LC-149905

01.03.2021 - ora 1230

6

OT-SVL-LC-149906

01.03.2021 - ora 1230

7

OT-SVL-LC-149907

01.03.2021 - ora 1230

8

OT-SVL-LC-149908

01.03.2021 - ora 1230

9

OT-SVL-LC-149909

01.03.2021 - ora 1230

10

OT-SVL-LC-149910

01.03.2021 - ora 1230

11

OT-SVL-LC-149911

01.03.2021 - ora 1230

12

OT-SVL-LC-149912

01.03.2021 - ora 1230

13

OT-SVL-LC-149913

01.03.2021 - ora 1230

14

OT-SVL-LC-149914

01.03.2021 - ora 1230

15

OT-SVL-LC-149915

01.03.2021 - ora 1230

16

OT-SVL-LC-149916

01.03.2021 - ora 1230

17

OT-SVL-LC-149917

01.03.2021 - ora 1230

18

OT-SVL-LC-149918

01.03.2021 - ora 1230

19

OT-SVL-LC-149919

01.03.2021 - ora 1230

20

OT-SVL-LC-149920

01.03.2021 - ora 1230

21

OT-SVL-LC-149921

01.03.2021 - ora 1230

22

OT-SVL-LC-149922

01.03.2021 - ora 1230

23

OT-SVL-LC-149923

01.03.2021 - ora 1230

24

OT-SVL-LC-149924

01.03.2021 - ora 1230

25

OT-SVL-LC-149925

01.03.2021 - ora 1230

26

OT-SVL-LC-149926

01.03.2021 - ora 1230

27

OT-SVL-LC-149927

01.03.2021 - ora 1230

28

OT-SVL-LC-149928

01.03.2021 - ora 1230

29

OT-SVL-LC-149929

01.03.2021 - ora 1230

30

OT-SVL-LC-149930

01.03.2021 - ora 1230

31

OT-SVL-LC-149931

01.03.2021 - ora 1230

32

OT-SVL-LC-149932

01.03.2021 - ora 1230

33

OT-SVL-LC-149933

01.03.2021 - ora 1230

34

OT-SVL-LC-149934

01.03.2021 - ora 1230

35

OT-SVL-LC-149935

01.03.2021 - ora 1230

36

OT-SVL-LC-149936

01.03.2021 - ora 1230

37

OT-SVL-LC-149937

01.03.2021 - ora 1230

38

OT-SVL-LC-149938

01.03.2021 - ora 1230

39

OT-SVL-LC-149939

01.03.2021 - ora 1230

40

OT-SVL-LC-149940

01.03.2021 - ora 1230

41

OT-SVL-LC-149941

01.03.2021 - ora 1230

42

OT-SVL-LC-149942

01.03.2021 - ora 1230

43

OT-SVL-LC-149943

01.03.2021 - ora 1230

44

OT-SVL-LC-149944

01.03.2021 - ora 1230

45

OT-SVL-LC-149945

01.03.2021 - ora 1230

46

OT-SVL-LC-149946

01.03.2021 - ora 1230

47

OT-SVL-LC-149947

01.03.2021 - ora 1230

48

OT-SVL-LC-149948

01.03.2021 - ora 1230

49

OT-SVL-LC-149949

01.03.2021 - ora 1230

50

OT-SVL-LC-149950

01.03.2021 - ora 1230

51

OT-SVL-LC-149951

01.03.2021 - ora 1230

52

OT-SVL-LC-149952

01.03.2021 - ora 1230

53

OT-SVL-LC-149953

01.03.2021 - ora 1230

54

OT-SVL-LC-149954

01.03.2021 - ora 1230

55

OT-SVL-LC-149955

01.03.2021 - ora 1230

56

OT-SVL-LC-149956

01.03.2021 - ora 1230

57

OT-SVL-LC-149957

01.03.2021 - ora 1230

58

OT-SVL-LC-149958

01.03.2021 - ora 1230

59

OT-SVL-LC-149959

01.03.2021 - ora 1230

60

OT-SVL-LC-149960

01.03.2021 - ora 1230

61

OT-SVL-LC-149961

01.03.2021 - ora 1230

62

OT-SVL-LC-149962

01.03.2021 - ora 1230

63

OT-SVL-LC-149963

01.03.2021 - ora 1230

64

OT-SVL-LC-149964

01.03.2021 - ora 1230

65

OT-SVL-LC-149965

01.03.2021 - ora 1230

66

OT-SVL-LC-149966

01.03.2021 - ora 1230

67

OT-SVL-LC-149967

01.03.2021 - ora 1230

68

OT-SVL-LC-149968

01.03.2021 - ora 1230

69

OT-SVL-LC-149969

01.03.2021 - ora 1230

70

OT-SVL-LC-149970

01.03.2021 - ora 1230

71

OT-SVL-LC-149971

01.03.2021 - ora 1230

72

OT-SVL-LC-149972

01.03.2021 - ora 1230

73

OT-SVL-LC-149973

01.03.2021 - ora 1230

74

OT-SVL-LC-149974

01.03.2021 - ora 1230

75

OT-SVL-LC-149975

01.03.2021 - ora 1230

76

OT-SVL-LC-149976

01.03.2021 - ora 1230

77

OT-SVL-LC-149977

01.03.2021 - ora 1230

78

OT-SVL-LC-149978

01.03.2021 - ora 1230

79

OT-SVL-LC-149979

01.03.2021 - ora 1230

80

OT-SVL-LC-149980

01.03.2021 - ora 1230

 

 

NOTĂ :  Candidații înscriși ulterior datei de 22.02.2021, vor fi planificați în vederea susținerii evaluării psihologice în perioada imediat urmatoare.