TABEL

CU REZULTATELE LA EVALUAREA PSIHOLOGICĂ, DIN DATA DE 04.12.2018,

a candidaţilor înscrişi pentru

 

Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina/

Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj Napoca

 

 

Cod de identificare

Aviz psihologic

79220

APT

79398

NEPREZENTAT

79479

NEPREZENTAT

78953

APT

79425

NEPREZENTAT

78980

NEPREZENTAT

79138

APT

79421

NEPREZENTAT

78990

APT

79249

NEPREZENTAT

79383

NEPREZENTAT

79502

NEPREZENTAT

79331

APT

79233

APT

79438

APT

79505

NEPREZENTAT

79064

INAPT

79183

APT

79362

NEPREZENTAT

79133

NEPREZENTAT

79035

APT

79454

NEPREZENTAT

79288

APT

79350

INAPT

79085

NEPREZENTAT

79139

NEPREZENTAT

79125

APT

79175

APT

79314

NEPREZENTAT

79303

APT

79348

NEPREZENTAT

79453

APT

79039

APT

79403

INAPT

79306

APT

79108

APT

79449

NEPREZENTAT

78994

APT

79339

INAPT

79491

NEPREZENTAT

79091

NEPREZENTAT

79116

APT

79427

NEPREZENTAT

79256

APT

79372

NEPREZENTAT

79322

APT

79458

INAPT

79260

APT

79367

NEPREZENTAT

79229

APT

78967

APT

79131

APT

79162

NEPREZENTAT

79355

APT

79483

APT

79092

APT

79264

APT

79422

APT

79336

APT

79413

APT

79244

APT

79441

INAPT

79334

APT

79143

APT

79452

APT

79166

APT

79352

APT

78991

APT

79500

APT

79410

INAPT

79404

APT

79430

APT

79053

APT

79310

APT

79311

INAPT

79299

APT

79254

APT

79508

NEPREZENTAT

79056

NEPREZENTAT

79024

APT

78975

NEPREZENTAT

79343

NEPREZENTAT

79261

APT

78996

APT

79323

NEPREZENTAT

79319

APT

79074

APT

79048

APT

79484

NEPREZENTAT

79488

NEPREZENTAT

79097

APT

79468

APT

79266

APT

79265

INAPT

79179

NEPREZENTAT

79445

APT

79066

APT

79072

APT

79466

APT

78979

APT

79497

INAPT

79222

APT

79376

NEPREZENTAT

79496

NEPREZENTAT

79478

APT

79186

NEPREZENTAT

79450

APT

78982

NEPREZENTAT

79095

NEPREZENTAT

79464

NEPREZENTAT

79062

APT

79476

NEPREZENTAT

79377

NEPREZENTAT

79431

NEPREZENTAT

79405

APT

79369

INAPT

79399

NEPREZENTAT

79277

APT

79400

NEPREZENTAT

79136

APT

79457

APT

78972

APT

79099

NEPREZENTAT

79455

APT

78999

INAPT

79428

APT

79371

APT

79313

APT

79252

APT

79406

APT

79415

NEPREZENTAT

78983

APT

79055

APT

79312

NEPREZENTAT

79130

APT

79333

APT

79192

APT

78976

APT

79001

APT

79473

NEPREZENTAT

79191

NEPREZENTAT

79485

APT

79419

APT

79194

INAPT

79167

APT

78954

APT

79084

APT

79418

APT

79417

APT

79456

NEPREZENTAT

79305

APT

79378

APT

79270

NEPREZENTAT

79499

NEPREZENTAT

79217

APT

79437

APT

79347

APT

79492

APT

79094

INAPT

79388

APT

79448

NEPREZENTAT

79205

NEPREZENTAT

79461

APT

79142

INAPT

79429

APT

79036

INAPT

79008

APT

79018

APT

79114

APT

78984

APT

79459

APT

79017

APT

79093

APT

79181

NEPREZENTAT

79298

APT

79498

APT

79231

APT

79033

NEPREZENTAT

79204

APT

79030

NEPREZENTAT

79052

APT

79285

APT

79171

INAPT

79176

APT

79257

APT

79472

NEPREZENTAT

79318

APT

79351

APT

 

NOTĂ : Eventualele contestaţii cu privire la avizul de inaptitudine se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. - Bucureşti şi se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a acestuia, la Serviciul  Resurse Umane din I.P.J. Olt.

             Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

  1. Numele, prenumele și codul numeric personal al contestatorului;
  2. Data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat;
  3. Motivele pe care se întemeiază contestaţia;
  4. Semnătura persoanei care a formulat contestaţia.

             Contestatorul poate depune, în susținerea contestaţiei, orice acte şi documente justificative pe care le consideră necesare.

             În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care privesc termenul de depunere, unicitatea, forma şi conţinutul, aceasta este respinsă fără a se proceda la analiza de fond a cauzei.