ANUNT

 

Precizări privind activitatea

de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere organizat  în anul 2020 la

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, forma de învăţământ - frecvenţă redusă

 

În continuarea anunțului referitor la organizarea și desfășurarea recrutării și selecției pentru admiterea în Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție, programul de studii universitare de licență/specializarea ”Ordine și siguranță publică” forma de învățământ cu frecvență redusă, sesiunea 2020, vă precizăm următoarele:

1. La art. 9  alin. (2) din Dispoziția inspectorului general al Poliției Române nr. 73 din 17.07.2020 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea 2020 se stipulează următoarele: ” Pentru candidaţii la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliţie - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă - locurile I.G.P.R., structurile de recrutare din judeţul de domiciliu/reşedinţă constituie dosarul de recrutare numai în situaţia în care candidatul prezintă Raportul personal aprobat şi întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 la prezenta dispoziţie.”.

Rezultă de aici faptul că solicitarea unui polițist de a se înscrie la concursul de admitere, prin completarea Cererii de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza, nu trebuie să fie condiționată de prezentarea Raportului personal aprobat conform competențelor.

Raportul personal va fi prezentat de către polițistul vizat cu ocazia constituirii/închiderii dosarului de recrutare.

2. Luând în considerare situațiile multiple semnalate la D.M.R.U de către candidații interesați, vă informăm că modelul cererii scrise în atenția conducerii D.M.R.U din cadrul I.G.P.R (art. 16 alin. (2) și alin. (3) din Dispoziția IGPR nr. 73/17.07.2020) nu este prestabilit.

În acest sens, propunem ca polițiștii interesați să utilizeze formatul atașat prezentei.