A  N  U  N  Ţ,

TESTARE PSIHOLOGICĂ

În atenţia candidaţilor înscrişi pentru Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, anul universitar 2020/2021;

Potrivit Dispoziției Directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 4558024/16.07.2020 și a conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, vă comunicăm faptul că evaluarea psihologică se va fi susţine la  Centrul de Formare şi Perfecţionare „Nicolae Golescu” Slatina, str. Cazarmii, nr.40, în zilele de 28.07.2020 şi 29.07.2020, conform planificării.

Accesul în sala unde se va susţine proba privind testarea psihologică se va realiza pe baza actului de identitate valabil (carte de identitate/paşaport/permis de conducere).

Așezarea în interiorul sălii se va face în ordinea codurilor de identificare, iar candidaţii vor avea asupra lor numai pix/stilou cu mină/cerneală culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea/rescrierea de tip Pilot), fiind interzis a deţine orice alte obiecte: materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare, înregistrare, filmare, genţi, sacoşe,  etc.

Candidaţii  se vor prezenta conform următorului grafic, în ordinea codului unic de identificare, astfel :

 • MARŢI – 28.07.2020 – seria I, ora 0830 şi seria II, ora 1230
 • MIERCURI – 29.07.2020 – seria I, ora 0830

 

 

 

Candidaţii care nu vor prezenta cartea de identitate/paşaport/permis de conducere în original nu vor putea susţine testarea psihologică.

          Candidații care nu se prezintă la data și ora stabilită, conform graficului, NU pot fi reprogramați pentru susținerea evaluării psihologice la o dată ulterioară.

Pe perioada testării psihologice sunt interzise aparatele de calcul, iar telefoanele mobile vor fi închise.

Evaluarea psihologică este unică, indiferent de unitatea de învățământ și se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tip “apt/inapt”.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele si C.N.P.-ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se întemeiază contestația, și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a acestuia, la Inspectoratul de Poliție Județean Olt - Serviciul Resurse Umane.

Pentru relaţii suplimentare candidaţii vor contacta în intervalul orar 0800-1600 lucrătorii Serviciului Resurse Umane, la nr. de telefon: 0249/406500, int. 20114, 20111.

 

TABEL NOMINAL

cu candidaţii recrutaţi şi selecţionaţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt pentru admiterea la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti în anul universitar 2020-2021 programaţi pentru susţinerea evaluării psihologice

 

 1. Seria I - 28.07.2020 – ora 0830

 

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

PROGRAMARE

 1.  

OT. POL. LC. 112115

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112116

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112117

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112118

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112119

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112120

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112121

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112122

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112123

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112124

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112126

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112127

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112128

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112129

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112130

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112131

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112132

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112133

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112134

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. IFR.112135

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112136

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. IFR.112137

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. IFR.112138

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112139

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112140

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112141

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112142

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112143

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112145

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112146

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112147

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112148

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112149

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112150

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112151

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112152

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112153

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112154

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112155

28.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112156

28.07.2020 - ora 0830

 

 

 1. Seria II - 28.07.2020 – ora 1230

 

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

PROGRAMARE

 1.  

OT. POL. R.R. 112157

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112158

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112159

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112160

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. IFR.112161

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112162

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112163

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112164

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112165

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112166

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112167

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112169

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112170

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112171

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112172

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112173

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112174

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112175

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112176

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112177

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112178

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112179

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112180

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112181

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112182

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112183

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112184

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112185

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112186

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112187

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112188

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112189

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112190

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. IFR.112191

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112192

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112193

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. LC. 112194

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112195

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. DRP. MAI. 112196

28.07.2020 - ora 1230

 1.  

OT. POL. RR. 112197

28.07.2020 - ora 1230

 

 

 1. Seria I - 29.07.2020 – ora 0830

 

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

PROGRAMARE

 1.  

OT. DRP. MAI. 112198

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112199

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112200

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112201

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. IFR.112202

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112203

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112204

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112205

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112206

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112207

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112208

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112209

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112210

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112211

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112212

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112213

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112214

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112215

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112216

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112217

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. DRP. MAI. 112218

29.07.2020 - ora 0830

 1.  

OT. POL. LC. 112219

29.07.2020 - ora 0830

 

 

NOTĂ: nu se vor prezenta la evaluarea psihologică, întrucât le-a fost emis aviz psihologic de tip “apt/inapt” valabil, umătorii candidaţi:

 

Nr. crt.

Cod identificare

Observaţii

 1.  

OT. DRP. MAI. 112125

Testata A.N.I.

 1.  

OT. POL. LC. 112144

Testat A.N.I.

 1.  

OT. DRP. MAI. 112168

Testata A.N.I.