A N U N Ţ,

TESTARE PSIHOLOGICĂ

 

În atenţia candidaţilor înscrişi pentru INSTITUŢIILE ÎNVĂȚĂMÂNT ale M.Ap.N. și la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” care pregătesc personal pentru M.A.I. în anul școlar /universitar 2020-2021 la:

- Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu;

- Academia Tehnică Militară;

- Institutul Medico Militar;

- Universitatea Naţională de Apărare ,,CAROL I”

- Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”

- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,Basarab I” Piteşti;

- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu;

Potrivit Dispoziției Directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 4558017/05.06.2020 și a conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, vă comunicăm faptul că evaluarea psihologică se va fi susţine la sediul inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, în ziua de 19.06.2020, conform planificării.

Accesul în sala unde se va susţine proba privind testarea psihologică se va realiza pe baza actului de identitate valabil (carte de identitate), începând cu ora 08.30, respectiv 12.30.

Așezarea în interiorul sălii se va face în ordinea alfabetică, iar candidaţii vor avea asupra lor numai pix/stilou cu mină/cerneală culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea/rescrierea de tip Pilot), masca de unică folosinţă, fiind interzis a deţine orice alte obiecte: materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare, înregistrare, filmare, genţi, sacoşe, etc.

Candidaţii se vor prezenta conform următorului grafic, în ordinea alfabetică a numelui de familie, astfel :

 

  • VINERI – 19.06.2020 - ora 08.30, respectiv 12.30

Candidaţii care nu vor prezenta cartea de identitate în original nu vor putea susţine testarea psihologică.

Candidații care nu se prezintă la data și ora stabilită, conform graficului, NU pot fi reprogramați pentru susținerea evaluării psihologice la o dată ulterioară.

Pe perioada testării psihologice sunt interzise aparatele de calcul, iar telefoanele mobile vor fi închise.

Evaluarea psihologică este unică, indiferent de unitatea de învățământ și se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tip “apt/inapt”.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele si C.N.P.-ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se întemeiază contestația, și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a acestuia, la Inspectoratul de Poliție Județean Olt - Serviciul Resurse Umane.

Pentru relaţii suplimentare candidaţii vor contacta în intervalul orar 08,00-16,00 lucrătorii Serviciului Resurse Umane, la nr. de telefon: 0249/406500, int. 20114, 20111.

 

TABEL NOMINAL

- candidaţii recrutaţi şi selecţionaţi de I. P. J. Olt la INSTITUŢIILE ÎNVĂȚĂMÂNT ale M.Ap.N. și la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” care pregătesc personal pentru M.A.I. în anul școlar /universitar 2020-2021

 

NR. CRT.

COD IDENTIFICARE

NUME, PRENUME CANDIDAT

PROGRAMARE

 

112109

ADAM ANDREEA MELANIA

19.06.2020 - ora 08:30

 

112096

ANTONIE ANDREI ROBERT

19.06.2020 - ora 08:30

 

112075

BARBU SORIN MARIAN

19.06.2020 - ora 08:30

 

112081

BĂICOIU ALEXANDRU ANDREI

19.06.2020 - ora 08:30

 

112087

COCIOABA MARIAN DANIEL

19.06.2020 - ora 08:30

 

112071

DANCIU ANCA MARIA

19.06.2020 - ora 08:30

 

112101

DATCU SORIN PETRISOR

19.06.2020 - ora 08:30

 

112099

DELUREANU EMIL AURAȘ

19.06.2020 - ora 08:30

 

112112

DOBRE FLORINA ADELINA

19.06.2020 - ora 08:30

 

112095

DOBRESCU ALIN ION

19.06.2020 - ora 08:30

 

112094

DOVAN FLORENTINA MARINELA

19.06.2020 - ora 08:30

 

112097, 112098

DUTA MARIUS ȘTEFAN

19.06.2020 - ora 08:30

 

112111

FANA ELENA AURELIA

19.06.2020 - ora 08:30

 

112089

GALBENUS IOANA ROXANA

19.06.2020 - ora 08:30

 

112107

GROSOIU ANDREI LUCIAN

19.06.2020 - ora 08:30

 

112077

ISTRATE COSTIN BOGDAN

19.06.2020 - ora 08:30

 

112084

IVANA FLORIN

19.06.2020 - ora 08:30

 

112114

JURUBIȚĂ ROXANA ȘTEFANIA

19.06.2020 - ora 08:30

 

112083

MATEESCU CRISTIAN VALENTIN

19.06.2020 - ora 08:30

 

112100/112106

MATEI CATALIN MIHAI STEFANITA

19.06.2020 - ora 08:30

 

112088

MEREU ALEXANDRU IONUT

19.06.2020 - ora 12:30

 

112091

MIHAI ANDREEA

19.06.2020 - ora 12:30

 

112074

MINULESCU DANIEL EDUARD

19.06.2020 - ora 12:30

 

112090

NICU MIHAELA ANDRA ALEXANDRA

19.06.2020 - ora 12:30

 

112105

PAUN IONELA ANA MARIA

19.06.2020 - ora 12:30

 

112113

PESTREA CRISTIAN MARIO KLAUS

19.06.2020 - ora 12:30

 

112102

POPA ANDRA DIANA

19.06.2020 - ora 12:30

 

112093

POSTOLACHE ANDREI

19.06.2020 - ora 12:30

 

112072

PREDA ANDREI FLORIN

19.06.2020 - ora 12:30

 

112110

PREDOANĂ DARIA ELENA

19.06.2020 - ora 12:30

 

112073

RADOI MARIUS ALEXANDRU

19.06.2020 - ora 12:30

 

112076

RAMADAN MARIA ALEXANDRA

19.06.2020 - ora 12:30

 

112108

SACEANU GABRIEL CLAUDIU

19.06.2020 - ora 12:30

 

112092

SPERIATU CRISTIAN ALXANDRU

19.06.2020 - ora 12:30

 

112086

STANCIU RALUCA TEODORA

19.06.2020 - ora 12:30

 

112085

STOICA ANCA TEODORA

19.06.2020 - ora 12:30

 

112070

TOMESCU ALEXANDRU COSMIN

19.06.2020 - ora 12:30

 

112080

ȚENEA LIVIU MARIAN

19.06.2020 - ora 12:30

 

112079/112103/112104

ȚUGULAN ANDREEA DUMITRA BIANCA

19.06.2020 - ora 12:30

 

112078

VÎLCELOIU GEORGIANA IONELA

19.06.2020 - ora 12:30

 

112082

ZAVARACHE BĂNICĂ ȘTEFĂNUȚ

19.06.2020 - ora 12:30