A  N  U  N  Ţ,

TESTARE PSIHOLOGICĂ

 

 

În atenţia candidaţilor înscrişi pentru participarea la concursurile de admitere la instituţiile de  învățământ  din structura Ministerului Apărării Naționale și la  Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” care pregătesc personal pentru nevoile  Ministerului Afacerilor Interne

- Academia Tehnică Militară

- Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”

- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,Basarab I” Piteşti;

- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu;

Potrivit Dispoziției Directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 463 5009/14.05.2021 și a conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, vă comunicăm faptul că evaluarea psihologică se va  susţine la sediul INSPECTORATULUI  JUDEȚEAN DE  POLIȚIE OLT, din municipiul Slatina, strada MIHAI EMINESCU nr.19, în zilele de 29.05.2021, și 30.05.2021 conform planificării.

Accesul în sala unde se va susţine proba privind testarea psihologică se va realiza pe baza actului de identitate valabil (carte de identitate).

Așezarea în interiorul sălii se va face în ordinea alfabetică, iar candidaţii vor avea asupra lor numai pix/stilou cu mină/cerneală culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea/rescrierea de tip Pilot), fiind interzis a deţine orice alte obiecte: materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare, înregistrare, filmare, genţi, sacoşe,  etc.

Candidaţii  se vor prezenta conform următorului grafic, astfel:

  • sâmbătă  - 29.05.2021 - ora 09:00
  • duminică-30.05.2021-ora 09:00

 Candidaţii care nu vor prezenta cartea de identitate în original nu vor putea susţine testarea psihologică.

          Candidații care nu se prezintă la data și ora stabilită, conform graficului, NU pot fi reprogramați pentru susținerea evaluării psihologice la o dată ulterioară.

Pe perioada testării psihologice sunt interzise aparatele de calcul, iar telefoanele mobile vor fi închise.

 

         Evaluarea psihologică este unică, indiferent de unitatea de învățământ și se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tip “apt/inapt”.        

    Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele  si  C.N.P.- ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se întemeiază contestația, și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a acestuia, la Inspectoratul de Poliție Județean Olt - Serviciul Resurse Umane.

Pentru relaţii suplimentare candidaţii vor contacta în intervalul orar 08,00-16,00 lucrătorii Serviciului Resurse Umane, la nr. de telefon: 0249/406500, int. 20114, 20111.

TABEL NOMINAL

- candidaţii recrutaţi şi selecţionaţi de I. P. J. Olt la instituţiile de  învățământ  din structura Ministerului Apărării Naționale și la  Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” care pregătesc personal pentru nevoile  Ministerului Afacerilor Interne, în anul școlar /universitar 2021-2022 

 

 

NR. CRT.

COD IDENTIFICARE

PROGRAMARE

OBSERVATII

1

148 073

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

 

2

148 074

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

 

3

148 075

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

 

4

148 076

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

 

5

148 077

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

 

6

148 078

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

TESTAT

7

148 079

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

TESTAT

8

148 080

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

 

9

148 081

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

 

10

148 082

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

 

11

148 083

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

 

12

148 084

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

 

13

148 085

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

TESTAT

14

148 086

Sâmbătă  29.05.2021, ora 9,00

TESTAT

15

148 087

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

 

16

148 088

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

 

17

148 089

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

 

18

148 090

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

 

19

148 091

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

 

20

148 092/148 093

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

 

21

148 094

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

 

22

148 095

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

TESTAT

23

148 096

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

 

24

148 097

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

 

25

148 098

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

 

26

148 099

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

 

27

148 100

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

TESTAT

28

148 101

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

 

29

148 102

Duminică 30.05.2021, ora 9,00

TESTAT