A N U N Ţ,

evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi pentru participarea la concursul de admitere la facultățile Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București, sesiunea 2021

 

În atenţia candidaţilor înscrişi pentru Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, anul universitar 2021/2022;

Potrivit Dispoziției Directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 4.635.012/29.06.2021 și a conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, vă comunicăm faptul că evaluarea psihologică se va fi susţine la Centrul de Formare şi Perfecţionare „Nicolae Golescu” Slatina, str. Cazarmii, nr.40, în zilele de 10.07.2021 şi 11.07.2021, conform planificării.

Accesul în sala unde se va susţine proba privind testarea psihologică se va realiza pe baza actului de identitate valabil (carte de identitate/paşaport/permis de conducere).

Așezarea în interiorul sălii se va face în ordinea codurilor de identificare, iar candidaţii vor avea asupra lor numai pix/stilou cu mină/cerneală culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea/rescrierea de tip Pilot), fiind interzis a deţine orice alte obiecte: materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare, înregistrare, filmare, genţi, sacoşe, etc.

Candidaţii se vor prezenta conform următorului grafic, în ordinea codului unic de identificare, astfel :

  • SÂMBĂTĂ – 10.07.2021 – seria I, ora 0800 – anexa nr. 1
  • DUMINICĂ – 11.07.2021 – seria I, ora 0800 – anexa nr. 2

 

Candidaţii care nu vor prezenta cartea de identitate/paşaport/permis de conducere în original nu vor putea susţine testarea psihologică.

Candidații care nu se prezintă la data și ora stabilită, conform graficului, NU pot fi reprogramați pentru susținerea evaluării psihologice la o dată ulterioară.

Pe perioada testării psihologice sunt interzise aparatele de calcul, iar telefoanele mobile vor fi închise.

Evaluarea psihologică este unică, indiferent de unitatea de învățământ și se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tip “apt/inapt”.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele si C.N.P.-ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se întemeiază contestația, și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a acestuia, la Inspectoratul de Poliție Județean Olt - Serviciul Resurse Umane.

Pentru relaţii suplimentare candidaţii vor contacta în intervalul orar 0800-1600 lucrătorii Serviciului Resurse Umane, la nr. de telefon: 0249/406500, int. 20114, 20111.

 

NOTĂ: CANDIDAŢII CARE TRANSMIT CERERILE DE ÎNSCRIERE JOI DUPĂ PUBLICAREA PREZENTULUI ANUNŢ, VINERI 09.07.2021 ŞI SÂMBĂTĂ 10.07.2021 PÂNĂ LA ORELE 1600 se vor prezenta în vederea susţinerii evaluării psihologice în ziua de DUMINICĂ 11.07.2021, orele 0800

 

NOTĂ: CANDIDAŢII CARE TRANSMIT CERERILE DE ÎNSCRIERE SÂMBĂTĂ 10.07.2021, DUPĂ ORELE 1600 ŞI DUMINICĂ 11.07.2021 PÂNĂ LA ORELE 1600 vor fi anununţati în timp util pentru a se prezenta la evaluarea psihologică.

 

NOTĂ: Candidaţii care deţin un aviz psihologic valabil, obţinut în ultimele 6 luni, fără deosebire de tipul acestuia (APT/INAPT), emis în vederea participării la concursurile de admitere organizate în anul 202l nu vor mai susţine evaluarea psihologică, aceştia având obligaţia de a anunţa unitatea recrutoare cu privire la locul şi data susţinerii acesteia.

 

Anexa 1

Anexa 2