TABEL

CU REZULTATELE LA EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A CANDIDAȚILOR  înscrişi pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, sesiunea 2022

 

Nr.

crt.

cod unic de identificare

Observatii

 1.  

OT-DRP-MAI-208399

Aviz valabil

 1.  

OT-DRP-MAI-208401

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208411

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208415

Aviz valabil

 1.  

OT-DRP-MAI-208417

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208419

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208420

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208429

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208430

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208433

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208440

Aviz valabil

 1.  

OT-DRP-MAI-208450

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208451

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208465

Aviz valabil

 1.  

OT-DRP-MAI-208467

INAPT

 1.  

OT-DRP-MAI-208470

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208471

INAPT

 1.  

OT-DRP-MAI-208475

Aviz valabil

 1.  

OT-DRP-MAI-208486

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208491

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208505

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208507

APT

 1.  

OT-DRP-MAI-208511

APT

 1.  

OT-POL-IFR-208403

APT

 1.  

OT-POL-IFR-208406

APT

 1.  

OT-POL-IFR-208408

APT

 1.  

OT-POL-IFR-208409

APT

 1.  

OT-POL-IFR-208410

INAPT

 1.  

OT-POL-IFR-208412

APT

 1.  

OT-POL-IFR-208413

APT

 1.  

OT-POL-IFR-208426

INAPT

 1.  

OT-POL-IFR-208427

APT

 1.  

OT-POL-IFR-208428

INAPT

 1.  

OT-POL-IFR-208436

APT

 1.  

OT-POL-IFR-208438

APT

 1.  

OT-POL-IFR-208453

INAPT

 1.  

OT-POL-IFR-208495

INAPT

 1.  

OT-POL-IFR-208497

APT

 1.  

OT-POL-LC-208397

APT

 1.  

OT-POL-LC-208398

APT

 1.  

OT-POL-LC-208402

APT

 1.  

OT-POL-LC-208404

APT

 1.  

OT-POL-LC-208405

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208407

Aviz valabil

 1.  

OT-POL-LC-208414

APT

 1.  

OT-POL-LC-208416

APT

 1.  

OT-POL-LC-208418

APT

 1.  

OT-POL-LC-208421

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208422

APT

 1.  

OT-POL-LC-208423

APT

 1.  

OT-POL-LC-208424

APT

 1.  

OT-POL-LC-208425

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208431

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208434

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208435

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208437

APT

 1.  

OT-POL-LC-208439

APT

 1.  

OT-POL-LC-208441

APT

 1.  

OT-POL-LC-208442

APT

 1.  

OT-POL-LC-208443

APT

 1.  

OT-POL-LC-208444

APT

 1.  

OT-POL-LC-208445

APT

 1.  

OT-POL-LC-208446

APT

 1.  

OT-POL-LC-208447

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208448

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208452

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208454

APT

 1.  

OT-POL-LC-208455

APT

 1.  

OT-POL-LC-208456

APT

 1.  

OT-POL-LC-208457

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208458

APT

 1.  

OT-POL-LC-208459

APT

 1.  

OT-POL-LC-208460

Aviz valabil

 1.  

OT-POL-LC-208461

APT

 1.  

OT-POL-LC-208462

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208463

Aviz valabil

 1.  

OT-POL-LC-208464

APT

 1.  

OT-POL-LC-208466

APT

 1.  

OT-POL-LC-208468

APT

 1.  

OT-POL-LC-208469

APT

 1.  

OT-POL-LC-208472

APT

 1.  

OT-POL-LC-208473

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208474

APT

 1.  

OT-POL-LC-208476

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208477

APT

 1.  

OT-POL-LC-208478

APT

 1.  

OT-POL-LC-208479

APT

 1.  

OT-POL-LC-208482

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208483

Aviz valabil

 1.  

OT-POL-LC-208484

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208485

APT

 1.  

OT-POL-LC-208488

APT

 1.  

OT-POL-LC-208489

APT

 1.  

OT-POL-LC-208490

Aviz valabil

 1.  

OT-POL-LC-208492

APT

 1.  

OT-POL-LC-208493

APT

 1.  

OT-POL-LC-208494

APT

 1.  

OT-POL-LC-208496

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208498

APT

 1.  

OT-POL-LC-208499

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208500

APT

 1.  

OT-POL-LC-208501

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208502

APT

 1.  

OT-POL-LC-208503

APT

 1.  

OT-POL-LC-208504

APT

 1.  

OT-POL-LC-208506

APT

 1.  

OT-POL-LC-208508

APT

 1.  

OT-POL-LC-208509

APT

 1.  

OT-POL-LC-208510

APT

 1.  

OT-POL-LC-208512

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208513

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208514

APT

 1.  

OT-POL-LC-208515

APT

 1.  

OT-POL-LC-208516

APT

 1.  

OT-POL-LC-208517

APT

 1.  

OT-POL-LC-208518

INAPT

 1.  

OT-POL-LC-208519

Aviz valabil

 1.  

OT-POL-RR-208400

APT

 1.  

OT-POL-RR-208432

INAPT

 1.  

OT-POL-RR-208449

APT

 1.  

OT-POL-RR-208480

APT

 1.  

OT-POL-RR-208481

APT

 1.  

OT-POL-RR-208487

APT

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ : Eventualele contestaţii cu privire la avizul de inaptitudine se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. - Bucureşti şi se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a acestuia, la Serviciul  Resurse Umane din I.P.J. Olt.

             Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

 1. Numele, prenumele și codul numeric personal al contestatorului;
 2. Data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat;
 3. Motivele pe care se întemeiază contestaţia;
 4. Semnătura persoanei care a formulat contestaţia.

             Contestatorul poate depune, în susținerea contestaţiei, orice acte şi documente justificative pe care le consideră necesare.

             În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care privesc termenul de depunere, unicitatea, forma şi conţinutul, aceasta este respinsă fără a se proceda la analiza de fond a cauzei.

Data publicarii : 19.07.2022