GHID
pentru exercitarea drepturilor de catre persoanele ale caror
date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul I.P.J. OLT


I.P.J. Olt prelucreaza date cu caracter personal în scopul:
- activitatilor pe linie de prevenire si cercetare infractiunilor, mentinerea ordinii publice, evidenta societatilor
specializate de paza si protectia în care sunt cuprinse si date cu caracter personal ale asociatilor, actionarilor,
administratorilor, directorilor executivi; executarea masurilor privative; asigurarea unui climat de siguranta în.
.. Detalii