Actul de identitate şi dovada plăţii amenzii de circulaţie se pot trimite, scanate, pe adresa de e-mail a fiecărui serviciu judeţean.

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt operaţionalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 

Atât copia actului de identitate, necesară obţinerii unor documente de la poliţie (cazier judiciar, avize, atestate etc.), cât şi dovada plăţii amenzii de circulaţie se pot trimite, scanate, pe adresa de mail a fiecărui serviciu judeţean.

 

Pe site-ul nostru - www.ot.politiaromana.ro - la secţiunea Utile/Corespundenţă online, puteţi găsi legături către unităţile teritoriale de poliţie.

 

Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile poştale sau pentru a nu vă mai deplasa la unitatea de poliţie, trebuie să transmiteţi dovada plăţii amenzii la e-mailul unităţii teritoriale din care face parte agentul constatator care v-a sancţionat.

 

De asemenea, nu mai este nevoie să veniţi cu copie xerox a cărţii de identitate pentru a obţine documente eliberate de poliţie. Este suficient să transmiteţi copia scanată a documentului de identitate pe e-mailul fiecărui serviciu judeţean.

 

Totodată, pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei.

 

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situaţiile în care cererea este depusă în România.

Programul de lucru al ghişeelor, precum şi lista documentelor necesare obţinerii unor documente de la poliţie (cazier judiciar, avize, atestate etc.) pot fi consultate pe site-ul nostru - www.ot.politiaromana.ro - la secţiunea Utile.

Fişiere ataşate