BULETIN INFORMATIV

cu privire la activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt

în primele șase luni ale anului 2017

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, la fel ca Poliţia Română în ansamblul său, şi-a continuat eforturile de îndeplinire a standardelor de performanţă. O atenţie deosebită s-a acordat realizării unui climat de cooperare şi încredere, atât în interiorul instituţiei noastre, cât şi în relaţiile cu cetăţenii şi cu celelalte forţe, în vederea menţinerea ordinii şi liniştii publice a comunităţii din judeţul nostru.

În ceea ce priveşte situaţia operativă, în primele 6 luni ale anului 2017, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, numărul infracţiunilor sesizate a scăzut cu 1,92%, comparativ cu primele 6 luni ale anului trecut.

Din analiza datelor statistice privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, în această perioadă, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, se observă o scădere cu 50% a numărului infracţiunilor sesizate la infracţiunile de vătămare corporală faţă de primele 6 luni din anul 2016).

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, a fost începută urmărirea penală in personam pentru 179 de infracţiuni de natură economico – financiară în primele 6 luni din 2017.

În ceea ce priveşte situaţia infracţiunilor de natură economico financiară, pentru care s-a propus declinarea competenţei, se constată o scădere cu 29 % fapte faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

La începutul perioadei analizate, se aflau în lucru 21 dosare penale complexe ce au vizat fapte de fraudă economică din sectoarele financiar-bancare, evaziune fiscală, iar, în cursul perioadei de referinţă, au fost înregistrate 4 dosare complexe și au fost conexate două.

Structurile de combatere a criminalităţii din sfera corupţiei şi a domeniilor conexe au înregistrat 13 dosare penale în perioada de referință și au fost soluţionate 18 dosare penale cu propunerea de declinare a competenţei,  4 dosare declinate către unităţile de parchet competente, pentru cercetarea a 34 persoane.

Prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale constituie una dintre priorităţile naţionale ale Poliţiei Române, mai ales din cauza impactului social deosebit pe care îl are comiterea infracţiunilor subsumate acestei categorii, ce afectează sentimentul de siguranţă publică. În primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, criminalitatea stradală a înregistrat un trend descendent cu 5,7 procente.

Ca urmare a acţiunilor preventiv – informative (organizarea unor patrule în zona unităţilor şcolare şi participarea la întâlniri cu elevii şi profesorii), s-a creat baza pentru realizarea unui climat de siguranţă, fapt ce a condus la scăderea numărului  de infracţiuni sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, fiind înregistrate 21 de astfel de infracțiuni în perioada de referință.  În incinta unităţilor de învăţământ, numărul faptelor înregistrate a scăzut cu 33 %, comparativ cu primele 6 luni ale anului 2016.

Pentru disciplinarea participanţilor la trafic, în primele 6 luni ale anului în curs, poliţiştii au aplicat 30.842 sancţiuni contravenţionale prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002, actualizată şi H.G. nr. 85/2003, vizând, în special, nerespectarea regimului de viteză, nefolosirea centurii de siguranţă, nerespectarea regulilor de prioritate, conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice, etc.

De asemenea, au fost reţinute 1.284 permise de conducere şi 556 certificate de înmatriculare. Din cele 1284 permise reţinute, 160 au fost pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 262 pentru depăşirea vitezei cu mai mult de 50km/h, 347 au fost reţinute pentru depăşire neregulamentară, 93 pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor, diferenţa de 422 fiind reţinute pentru alte încălcări ale legislaţiei.

În aceeași perioadă, pe drumurile publice au fost descoperite 470 infracţiuni, din care 234 la regimul circulaţiei şi 236 de altă natură.

Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, combaterea evaziunii fiscale și contrabandei, monitorizarea și destructurarea grupărilor infracționale, impunerea respectării legislației rutiere constituie o prioritate a Poliţiei Române, astfel, polițiștii olteni continuând activităţile de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional.