ANUNȚ,

referitor la LISTA NOMINALĂ cuprinzând invalidarea candidaturilor la concursul de admitere pentru 

 

- Academia Forțelor Terestre ,,Nicolae  Bălcescu” Sibiu;

- Academia Tehnică Militară ,,Ferdinand I” București;

- Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul”București;

 

NR.CRT.

COD  PARTICIPANT

REZULTAT VERIFICARE DOSAR

MOTIVUL INVALIDĂRII

 

112070

Candidatură INVALIDATĂ

Nu este îndeplinită condiția, de depunere în termenul limită stabilit a dosarului de recrutare în volum complet, conform Anunțul de recrutare nr. 91 975 din 08.06.2020, încetează   activitatea de recrutare, selecție și de susținere a probei de verificare a cunoștințelor.  

 

112072

Candidatură INVALIDATĂ

Nu este îndeplinită condiția, de depunere în termenul limită stabilit a dosarului de recrutare în volum complet, conform Anunțul de recrutare nr. 91 975 din 08.06.2020, încetează   activitatea de recrutare, selecție și de susținere a probei de verificare a cunoștințelor. 

 

112 094

Candidatură INVALIDATĂ

Nu îndeplinește în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere, conform Anunțul de recrutare nr. 91 975 din 08.06.2020, încetează   activitatea de recrutare, selecție și de susținere a probei de verificare a cunoștințelor. 

 

112 112

Candidatură INVALIDATĂ

Nu este îndeplinită condiția, de depunere în termenul limită stabilit a dosarului de recrutare în volum complet, conform Anunțul de recrutare nr. 91 975 din 08.06.2020, încetează   activitatea de recrutare, selecție și de susținere a probei de verificare a cunoștințelor.  

 

112107

Candidatură INVALIDATĂ

Nu îndeplinește în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere, conform Anunțul de recrutare nr. 91 975 din 08.06.2020, încetează   activitatea de recrutare, selecție și de susținere a probei de verificare a cunoștințelor. 

 

112076

Candidatură INVALIDATĂ

Nu îndeplinește în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere, conform Anunțul de recrutare nr. 91 975 din 08.06.2020, încetează   activitatea de recrutare, selecție și de susținere a probei de verificare a cunoștințelor.